استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی

115
47
53

آلبومهای استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه شب 21 رمضان سال 1402

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیصوت کامل روضه شب 19 ماه رمضان 1402

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم مجالس استاد زارع شیرازی سال 1402

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی آلبوم روضه شهادت حضرت ام البنین (س) دی ماه 1401

استاد زارع شیرازی آلبوم روضه فاطمیه اول سال 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی آلبوم مجالس دهه آخر صفر 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی آلبوم روضه و سینه زنی 28 صفر 1401

استاد زارع شیرازی آلبوم روضه شب بیست و دوم محرم 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی آلبوم روضه هجدهم محرم 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم روضه هفدهم محرم 1401 نجفیون مقیم قم

استاد زارع شیرازی آلبوم روضه شب شانزدهم محرم 1401 نجفیون مقیم قم

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی آلبوم سینه زنی و روضه ظهر دوازدهم محرم 1401

استاد زارع شیرازی آلبوم سینه زنی و روضه عاشورا شب 10 محرم ۱۴۰۱

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم سینه زنی و روضه تاسوعای حسینی شب 9 محرم ۱۴۰۱

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی آلبوم سینه زنی و روضه حضرت علی اصغر (ع) شب 7 محرم ۱۴۰۱

استاد زارع شیرازیآلبوم مجالس محرم و صفر سال 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم سینه زنی و روضه طفلان حضرت زینب (س) شب چهارم محرم ۱۴۰۱

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی مدح امیر المومنین (ع) ویژه غدیرخم 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی آلبوم مجالس سال 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم روضه فاطمیه 8 دی ماه 1400

استاد زارع شیرازی

تصاویر پیام تشکر شاگردان مداح از استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیفیلم های مصاحبه استاد زارع شیرازی در باب راهکارها و چالشها و حواشی سیستم آموزش مداحی کشور

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم مجالس سال 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم روضه عرفه سال 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه شهادت امام محمد باقر سال 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم روضه شهادت امام جواد (ع) سال 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم توضیحات استاد گرانقدر به هنرجویان آموزش مداحی کشور

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم مداحی عید غدیر 99

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم ایام فاطمیه 1399

استاد زارع شیرازیآلبوم نماهنگ جدید دررثای امام زمان عج تولید تیر 99

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم دهه اول محرم 1399

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم شهادت امام باقر ع 99

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم شهادت حضرت مسلم ع عرفه 1399

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم شهادت امام جواد ع 1399

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم شهادت امام صادق ع 1399

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم مداحی شب قدر 1399

استاد زارع شیرازی

استاد کلامی زنجانیآلبوم ایام فاطمیه 1399

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم 17 بهمن شهادت حضرت ام البنین 1398

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم 9 بهمن شهادت فاطمیه دوم 1398

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم فاطمیه اول 1398

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم شهادت حضرت معصومه س 1398

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم شهادت حضرت معصومه س 1398

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم شهادت حضرت معصومه س 1398

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم مداحی 8 ربیع الاول 1398

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم شعر 17 ربیع الاول 1398

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم مجالس در تجمعات کشور 90 تا 98

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم اشعار محرم و صفر و ربیع الاول 1398

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم نماهنگ های حسینی

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم مصاحبه کامل در باب آموزش مداحی و راهکارها در کشور

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم دستورات به هنرجویان آموزش مداحی کشور

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم نماهنگ های مذهبی ائمه اطهار ع

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم کارگاه آموزش مداحی کشور

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم آموزش مداحی

استاد زارع شیرازی

مداحی های استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی صوت کامل مدح ولادت امام رضا (ع) 1402

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی صوت کامل مدح ولادت حضرت معصومه (س) سال 1402

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی روضه شهادت امام صادق (ع) سال 1402

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیصوت کامل روضه شب 23 رمضان 1402

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی مدح ولادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 1402

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی روضه شهادت حضرت خدیجه (س) - سال 1402

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی مدح ولادت امام زمان (عج) - سال 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیمدح ولادت امام علی (ع) 15 بهمن 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی روضه شهادت امام هادی (ع) 5 بهمن 1401

استاد زارع شیرازیصوت کامل نماهنگ نگاه تو ، صدای تو در رثای امام زمان (عج)

استاد زارع شیرازی روضه بیست و یکم محرم 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی روضه بیستم محرم 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی روضه نوزدهم محرم 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی روضه پانزدهم محرم 1401 فاطمیه قم

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه چهاردهم محرم 1401 نجفیون مقیم قم

استاد زارع شیرازیروضه سیزدهم محرم 1401 نجفیون مقیم قم

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی روضه شب سیزدهم محرم 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی صوت کامل روضه شام غریبان 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی روضه روز یازدهم محرم 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی روضه حضرت علی اکبر (ع) شب 8 محرم ۱۴۰۱

استاد زارع شیرازیروضه حضرت قاسم (ع) شب ششم محرم ۱۴۰۱

استاد زارع شیرازی روضه حضرت عبدالله بن حسن (ع) شب پنجم محرم ۱۴۰۱

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی روضه حضرت رقیه (س) شب سوم محرم ۱۴۰۱

استاد زارع شیرازی روضه ورود کاروان به کربلا شب دوم محرم ۱۴۰۱

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی صوت کامل روضه عرفه 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه شهادت امام محمد باقر (ع) سال 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه شهادت امام جواد (ع) سال 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی مدح ولادت حضرت معصومه (س) ۱۴۰۱

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه شهادت امام صادق (ع) استاد زارع شیرازی ۶ خرداد ۱۴۰۱

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه کامل شب 23 رمضان سال 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم روضه شب 21 رمضان سال 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم روضه شب 19 رمضان سال 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیمدح ولادت امام حسن مجتبی (ع) 15 رمضان 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی نماهنگ های ولادت امام زمان (عج) - اسفند 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه شهادت امام کاظم (ع) 8 اسفند 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه شهادت حضرت زینب (س) سال 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه شهادت حضرت ام البنین (س) 26 دی 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه شب شهادت حضرت زهرا (س) 15 دی 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه حضرت زهرا (س) – فاطمیه 14 دی 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه حضرت ام البنین (س) – فاطمیه 13 دی 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه حضرت زینب (س) – فاطمیه 12 دی 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه حضرت قاسم (ع) – فاطمیه 11 دی 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه حضرت علی اکبر (ع) - فاطمیه 10 دی 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه حضرت علی اصغر (ع) ایام فاطمیه ۹ دی ۱۴۰۰

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی روضه فاطمیه اول 7 دی ماه 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه فاطمیه اول 6 دی ماه 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه فاطمیه اول 5 دی ماه 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه فاطمیه اول 4 دی ماه 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه فاطمیه اول - 3 دی ماه 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه چهارم فاطمیه اول سال ۱۴۰۰

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی روضه سوم فاطمیه اول سال ۱۴۰۰

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی روضه دوم فاطمیه اول سال ۱۴۰۰

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه اول فاطمیه اول ۲۴ آذر ۱۴۰۰

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی روضه حضرت زینب (س) مراسم چهلم استاد مرحوم مسلم محبی 19 آذر 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیمدح ولادت حضرت زینب (س) 19 آذر 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی توضیح جامع درباره انواع صداها و تقویت صدا

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی توضیح به هنرجویان داخل کلاس و هنرجویان تازه ثبت نام کننده 24 اسفند 99

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیسخنان استاد زارع شیرازی که هنرجویان کلاس حتما باید بشنوند ۱۶بهمن ۹۹

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیتعهد قلب هنرجو 30 دی 1399

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیبیان اسرار کلاس - 25 دی ۹۹

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی7 دقیقه سخن با ثبت نام کنندگان جدید

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی5 دقیقه سخن با ثبت نام کنندگان جدید

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی دستورات 47 استاد زارع شیرازی به هنرجویانشان درکشور

استاد زارع شیرازیدستورات شماره 46 استاد زارع شیرازی به هنرجویانشان در کشور

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی دستورات 45 به هنرجویانشان در کشور

استاد زارع شیرازیدستورات ۴۴ استاد زارع شیرازی به هنرجویانشان درکشور

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیسخنان استاد زارع شیرازی 13 خرداد 1400 - باید مال و جان دهی

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیاتمام حجت از آنچه‌ گذشت‌ با هنرجویان کشور

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیچرا اینجا روضه نخوان نداریم

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیاین 14 دقیقه صوت را از دست ندهید

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیسخنان درباب مدیریت هزینه آموزش

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیصوت توصیه مرگ و زندگی

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه شهادت حضرت معصومه (س) سال 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیمولودی خوانی ولادت امام حسن عسکری سال ۱۴۰۰

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه حضرت زینب (س) - ختم هفته مرحوم مسلم محبی سال 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه حضرت فاطمه (س) 17 آبان 1400 ختم سوم مرحوم مسلم محبی

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه حضرت زهرا (س) ختم رفیق استاد مرحوم مسلم محبی سال 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازینماهنگ یا علی

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیصوت کامل سخنان استاد درباره سرمایه هایش

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه 28 صفر 1400 - فاطمیه قم

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی صوت کامل سخنان استاد 29 محرم 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیواگویه با هنرجویان وعاشقان روضه - 21 صفر 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیصوت کامل توضیحات شرایط جدید ثبت نام کلاس ها - 16 مهر 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیصوت کامل خاطرات

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه و سینه زنی اربعین 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه حضرت زهرا (س) 25 محرم 1400 - نجفیهامقیم قم

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه شهادت حضرت رقیه (س) 5 صفر 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه امام جواد (ع) 20 محرم 1400 - نجفیهامقیم قم

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه شهادت امام سجاد (ع) 24 محرم 1400 - نجفیهامقیم قم

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه حضرت عباس (ع) 23 محرم 1400 - نجفیهامقیم قم

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه حضرت زهرا (س) 22 صفر 1400 - نجفیهامقیم قم

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه حضرت ام البنین (س) 21 صفر 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازینماهنگ پای پیاده - اربعین 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه وداع حضرت زینب (س) 17 محرم 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه امام زمان و امام کاظم (ع) 18 محرم 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه امام رضا (ع) 19 محرم 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه حضرت رقیه (س) 15 محرم 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه حضرت قاسم (ع) 16 محرم 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه حضرت علی اصغر (س) 14 محرم 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه اسارت حضرت زینب (س) 13 محرم 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیتوضیحات استاد درباره در این کلاس چگونه تدریس می شود

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی توضیحات استاد گرانقدر درباره ناملایمات آموزشی کشور

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی کلام آخر با هنرجویان آموزش مداحی کشور - 22 اردیبهشت 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی توضیح جامع درباره انواع صداها و تقویت صدا

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی7 دقیقه سخن با هنرجوی ورودی و ثبت نام کننده آموزش مداحی

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه شهادت امام صادق (ع) سال 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی سخن قاطع با هنرجویان و عاشقان امام حسین (ع) - 29 آبان سال 1399

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیصوت استاد گرانقدر درباره کلاس و لازمه هایش

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیالتماس هنرجو تمام شد

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه شب شهادت امیرالمومنین (ع) سال 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه شهادت امام کاظم (ع) سال 1399

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه شهادت حضرت خدیجه (س) سال 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه حضرت ابوالفضل (ع) سال 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه شب نوزدهم ماه رمضان 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه شب بیست و سوم ماه رمضان 1400

استاد زارع شیرازی

ویدیوهای استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازینماهنگ شهنشه نجف سال 1402

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی مدح ولادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیمدح ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) 1401

استاد زارع شیرازی نماهنگ چشم من صبر و قراری نداره

استاد زارع شیرازینماهنگ تمام دل حریمته محرم 1401

استاد زارع شیرازینماهنگ ای ارباب من محرم 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی نماهنگ بعد محمّد . علی پیشواز غدیر خم 1401

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازینماهنگ کوچیک بودم - ویژه محرم ۱۴۰۱

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیآلبوم روضه شهادت حضرت خدیجه (س) سال ۱۴۰۱

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازینماهنگ ای مسیح قلب بیمارم

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازینماهنگ چشمامو ببین 1 بهمن 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازینماهنگ با تموم عشقم- 1 بهمن 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازینماهنگ غریب عالم علی - شهادت حضرت زهرا س ۱۴۰۰

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازینماهنگ پهلو هاشم شکسته فاطمیه اول 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه هرکه از عشق تو دیوانه نشد - 20 آذر 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیروضه امام کاظم (ع) 17 آذر 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازینماهنگ گناه من قبل ظهور

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی مصاحبه تقاضا برای خصوصی و ورود به کلاس

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیمصاحبه در این کلاس پارتی بازی نداریم

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیمصاحبه عمومیها انواع صداها بودند ۲۵ تا ۶۰ ساله

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی مصاحبه خصوصی الان صد برابر کلاس عمومی

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیمصاحبه کلاس از سراسر دنیا مستقیم و خصوصی

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی مصاحبه هر مداح خوب استاد تدریس نیست

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی مصاحبه علت شهرت کلاس عمومی استاد 93

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازینماهنگ من با تو دنیایی از غم دارم

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازینماهنگ یه عالمه عاشقتم

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازینماهنگ چرا جمالتو نمیبینم

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازینماهنگ منو نسپر

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازینماهنگ فقط دلم به تو خوشه

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیفیلم کامل مصاحبه پنجم استاد زارع شیرازی مهرماه سال 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی تیزر مصاحبه چهارم استاد زارع شیرازی – اسفند ۱۳۹۹

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیفیلم کامل مصاحبه چهارم استاد زارع شیرازی – اسفند ۱۳۹۹

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیفیلم کامل مصاحبه سوم استاد زارع شیرازی - مرداد 1399

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیتیزر مصاحبه سوم استاد زارع شیرازی - مرداد 1399

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیفیلم کامل مصاحبه دوم استاد زارع شیرازی اردیبهشت 1399

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیفیلم کامل مصاحبه اول استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازیتیزر فیلم تشکرشاگردان مداح

استاد زارع شیرازی

تیزر مصاحبه پنجم استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازی نماهنگ شهنشه طوس شهادت امام رضا سال 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازینماهنگ اربعین زائرت حرم 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازینماهنگ اربعین نیام میمیرم

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازینماهنگ شهید کربلا حسین

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازینماهنگ عید غدیر خم سال 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازینماهنگ دلتنگم دررثای حضرت بقیة الله الاعظم عج سال 1400

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازینماهنگ عشقم

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازینماهنگ چشمام

استاد زارع شیرازی

استاد زارع شیرازینماهنگ آقاا

استاد زارع شیرازی