کلام

فروشنده و خریدار

فروشنده و خریدار

روزی مقداد حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را دید و گفت: سه روز است که چیزی نخورده ام. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رفت و زره اش را به پانصد درهم فروخت.

ادامه مطلب