مصاحبه تسنیم با حاج محمود کریمی

مصاحبه پایگاه خبری تسنیم با ذاکر اهل البیت (ع) حاج محمود کریمی در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۷ که به صورت فایل PDF  آماده دانلود میباشد.

 

 

دریافت فایل:

دریافت مصاحبه با حاج محمود کریمی به صورت PDF