مصاحبه با سید رضا تحویلدار

مصاحبه اختصاصی پایگاه فرهنگی خیمه دل سوختگان با کربلایی سیدرضا تحویلدار از ذاکران ولایی استان و شهرستان قم به صورت PDF  آماده دانلود میباشد.

 

 

دریافت فایل:

مصاحبه اختصاصی خیمه دل سوختگان با ذاکر اهل البیت (ع) سیدرضا تحویلدار