مصاحبه با حاج نریمان پناهی

مصاحبه اختصاصی پایگاه فرهنگی خیمه دل سوختگان با ذاکرالحسین (ع) حاج نریمان پناهی از ذاکران معروف کشور که به صورت PDF در ادامه مطلب آماده دانلود میباشد.

 

 

دریافت فایل:

مصاحبه اختصاصی خیمه دل سوختگان با ذاکر اهل البیت (ع) حاج نریمان پناهی