خبر شهادت مدافع حرم محمد معینی

به گزارش پایگاه فرهنگی خیمه دلسوختگان به اطلاع میرساند مدافع حرم ، محمد معینی برای مبارزه با تکفیری ها به سوریه رفت و در نبرد خان طومان به جمع شهدای مدافع حرم پیوست.

معشوقه به سامان شد

تا باد، چنين بادا