حدیث

نماز و مفهوم حقيقی آن

نماز و مفهوم حقيقی آن

جابر بن عبداللّه انصاری گويد: روزی به همراه مولای متّقيان، امیرالمؤمنین علی عليه السلام بودم، شخصی را ديديم که مشغول نماز است، حضرت به او خطاب کرد و فرمود: آيا معنا و مفهوم نماز را می‌دانی که چگونه و برای چه می‌باشد؟

ادامه مطلب