دلسوختگان آلبوم های دلسوختگان برای برچسب حاج روح الله بهمنی