بالاترين فضائل امام علی (ع) از لسان ابوذر و مقداد

بالاترين فضائل امير المؤمنين علی (ع) از لسان ابوذر و مقداد:

ابوذر گفت: از پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم شنيدم كه مى‏فرمود: «در اطراف عرش نود هزار ملائكه هستند كه تسبيحى و عبادتى جز اطاعت امیرالمومنین على بن ابى طالب علیه السلام و برائت از دشمنانش و طلب مغفرت براى شيعيانش ندارند». گفتم: خدا تو را رحمت كند، مطلب ديگرى هم بگو. گفت: از آن حضرت شنيدم كه مى‏فرمود: «خداوند، جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل را به اطاعت امیرالمومنین على علیه السلام و برائت از دشمنان او و استغفار براى شيعيانش اختصاص داده است». گفتم: مطلب ديگرى هم بگو. گفت: از پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم شنيدم كه مى‏فرمود: «خداوند همچنان بوسيله امیرالمومنین على عليه السّلام در هر امّتى كه پيامبر مرسلى در آنان بوده اتمام حجّت مى‏نمود، و آنکه بيشتر به امیرالمومنین على عليه السّلام معرفت داشت درجه او نزد خداوند عظيم‏تر بود». ‏عرض كردم: خدا تو را رحمت كند، مطلب ديگرى هم بگو. گفت: آرى، از پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم شنيدم كه میفرمود: اگر من و امیرالمومنین على علیه السلام نبوديم خدا شناخته نمى‏شد، و اگر من و امیرالمومنین على علیه السلام نبوديم خدا عبادت نمى‏شد، و اگر من و  امیرالمومنین على علیه السلام نبوديم ثواب و عقابى نبود. امیرالمومنین على علیه السلام را هيچ پرده‏اى از خداوند نمى‏پوشاند و هيچ حجابى بين او و خداوند مانع نمى‏شود. او خود حجاب و واسطه بين خدا و خلقش است.


أسرار آل محمد عليهم السلام / ترجمه كتاب سليم، ص: 553