استاد زارع شیرازی مخترع فنون غیرتقلیدی آموزش مداحی کشور

استادزارع شیرازی
باسوابق اجرایی مداحی

 

در۲سال تجمعات و هیئات پایتخت شورحسینی زنجان۹۱و۹۲
♦️دوسال مجلس پیشوازمحرم درمنزل استادعینی فردزنجانی
♦️فاطمیه۹۱ درمنزل استادکلامی زنجانی
♦️سال۹۱بطورکامل دریکسال وتمام مراسمات هفتگی ومحرم وصفر وفاطمیه ورمضان درحیدریون زنجان همراه حسین عینی فرد
♦️شهادت امام جواد۹۱درهییت ثاراله زنجان همراه مهدی رسولی
♦️شهادت امام کاظم۹۱منزل استادحاج جوادرسولی زنجانی
♦️یکسال ونیم بطورکامل درهییت قدیمی ومشهورمنتظرین زنجان اولین هییت ثبت شده درزنجان باقدمت۵۰سال همراه مداحان مطرح زنجان
♦️مدرس مداحی جهت تدریس فنون اختراعی وغیرتقلیدی شان برمداحان زنجان بدعوت کانون مداحان درسازمان تبلیغات زنجان سال۹۱

 

۳سال درمشهورترین تجمع کاملا مردمی قم
تجمع هیئات شهرمقدس قم۹۳و۹۴و۹۵
درتکیه عظیم شاه خراسان♦️
درشب شهادت امام رضاسلام الله علیه ومجالس کامل دهه محرم۹۴
♦️دوسال تجمع هییات قم درامام زاده جمال غریب۵صفر۹۳و۹۵.شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها
۲سال تجمع مردم ورامین درامامزاده جعفرپیشوا۹۴و۹۶

 

باسوابق تدریس مداحی در50ارگان واماکن مذهبی کشور
مدرس۵۵۰۰مداح کشور
ومخترع فنون غیرتقلیدی درمداحی کشور
واستادتمام دستگاههای اوازی وموسیقی کشور

 

اماکن تدریس برصدهاروحانی ومداح درکشور

 

۲۲۰۰شاگردتربیت شده ازجمع روحانیون ومداحان قم درسال ۹۲و۹۳
سابقه تدریس شیوه نوین درسازمان تبلیغات قم جهت روحانیون مستقراسفند۹۴
سابقه تدریس شیوه نوین برمدیران ومسیولین مرکزکاربردی دفترتبلیغات حوزه علمیه قم اردیبهشت۹۴

 

تدریس فنون اختراعی شان درمداحی کشوزبرمداحان پایتخت شورحسینی زنجان سال۹۰بدعوت کانون مداحان درمکان سازمان تبلیغات زنجان

 

ومساجدپردیسان وشهرک مهدیه قم وموسسات قم ودههاارگان واماکن دیگرکه درکانال سوابق منتشرشده است

 

وهم اکنون مدرس واستاد مجازی تک نفره خصوصی
درتلگرام وواتساپ به مداحان کشور
دربیش از۳۰۰شهروروستای کشور
واستادتدریس خصوصی مداحی درتهران

 

استادزارع شیرازی .
مدرس۵۵۰۰شاگردمداح درکشوردرشیوه غیرتقلیدی و اختراعی ایشان درکشور
مدرس مطرح کلاسهای عمومی قم وتهران با۲۵۰۰شاگردروحانی ومداح تاسال۹۳درکلاسهای عمومی فقط

 

ومبتکرخصوصی تک نفره حضوری ومجازی ازسال ۹۳تاکنون

 

باسابقه وتجربه تدریس حرفه ای مداحی دردههاارگان واماکن مذهبی کشورباسوابق اعلان شده درکانال سوابق استاددر تلگرام ووبسایت
استاد تمام۱۲دستگاه موسیقی اصیل کشوربه سبک شجریان ومخترع شیوه فنون حرفه ای درروضه کشور

 

ومخترع مرحله پیاده کردن دستگاههای آوازدرروضه
درحال تدریس به۳۰۰شهروروستای کشوردرمجازی تک نفره
وسه شهرکشوردرحضوری تک نفره

 

اینستا
@ostadzareshirazai1105969yaali

 

استادزارع شیرازی
مبدع شیوه غیرتقلیدی درتدریس مداحی کشور
مبدع شیوه تمام کارگاه درتدریس مداحی کشور
مخترع تمام قواعدوفنون درتدریس غیرتقلیدی درمداحی کشور
با۵۵۰۰شاگردمداح وطراح کارحرفه ای وخصوصی باهنرجودرکشور
در۱۳سال کارتدریس مداحی کارگاهی درکشور

 

سوابق وتجلیلات وتشکرهای شاگردان وهمه اطلاعات

 

ثبت نام کلاس.رابط استاد
۰۹۱۰۷۷۱۳۱۲۱

 


فیلم مستند۳
کلاس مداحی استادزارع شیرازی
مخترع فنون مداحی کشور
منتشرشد
https://www.aparat.com/v/O0nlB

 

♦️♦️♦️
فیلم ۲
aparat.com/v/r5iOG

 

♦️♦️
فیلم۱
aparat.com/v/O5Zpj
♦️

 

سوابق نام شاگردان مطرح واماکن تدریس کشورومقاله انصراف ازحوزه علمیه
@savabeghostadzareshirazi110

 

کانال تشکرهای شاگردان
@ETTELAATCLASOSTADZARESHIRAZI110

 

کانال فیلمهاوصوت های کلاس استاد
@filmvasoteclasostadzareshirazi

 

کانال
دانلودمجالس حرفه ای
استاد
@DOWNLOADOSTADZARESHIRAZI

 

گواهی تدریس ازدوکانون مداحان کشور♦️
zareshirazi.ir/post/63

 

لینک مستقیم ورودبه اینستگرام استادمحترم
https://www.instagram.com/ostadzareshirazi1105969yaali/

 

کانال اصلی استاد
@ostadzareshirazi110

 

 

 

کانال سوابق ونام اماکن تدریس استادزارع شیرازی,
نام بعضی شاگردان کلاس خصوصی حرفه ای استادزارع شیرازی
که بصلاحدیدمنتشرمیگردد
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

 

حجت الاسلام همتی ازوعاظ کرمان

 

حجت الاسلام مولوی ازکارمندان شورای حل اختلاف همدان

 

مالمیرمداح همدان ونهاوند

 

حسن زاده مداح شهر نورمازندران

 

آقای اصغری مداح اصفهان

 

حجت الاسلام رفیعی ازکادرشورای حل اختلاف همدان

 

حجت الاسلام سلطانی مسیول اعزام مبلغ سازمان تبلیغات همدان

 

دکترحجت الاسلام کاکاوندمدرس حوزه ودانشگاه ملایر

 

آقای انصاری مسیول مالی سازمان تبلیغات همدان

 

حجت الاسلام سیدمهدیان ازمدرسین تبلیغی حوزه علمیه قم وازوعاظ

 

آقای افلاکی ازکادرایران خودرو

 

حجت الاسلام حیدری رییس تبلیغات همدان
حجت الاسلام خسروی ازکادرمعاونت تهذیب حوزه علمیه قم

 

آقای بابایی مداح اردکان یزدومهندس عمران

 

حجت الاسلام مالکی و ۴واعظ دیگرکوهبنان کرمان دردوره روضه در۵محرم۹۵درسازمان تبلیغات کوهبنان

 

حجت الاسلام قربانی رییس سازمان تبلیغات کوهبنان دردوره بالا

 

حجت الاسلام دهقانیزاده قاضی یزد

 

ثبت نام ده مداح ومبتدی کرمان ویزددرایام منبراستاددردهه اول محرم۹۵درتجمع بزرگ مردمی شهرستان کوهبنان کرمان

 

درحسینیه بزرگ سیدالشهدا

 

آقای روح الامینی رییس محیط زیست کوهبنان کرمان

 

آقای هاشمی مداح شیراز

 

حجت الاسلام محمدی ازوعاظ شمال وازمدرسین تفسیرقرآن حوزه علمیه قم

 

واقای …ازمسیولین مجامع مذهبی استان فارس
حجت الاسلام رضایی ازوعاظ ومبلغین فارس
حجت الاسلام موسوی مدرس مداحی برادران دربعضی شهرهاو

 

دامادخانم ناصری نژادمدرس مداحی خواهران درقم

 

سال۹۵

 

خصوصی تک نفره باحجت الاسلام پورموسوی معاون دادگاه کیفری استان قم

 

وفرزندایشان که واعظ قم هستند

 

سال۹۴

 

خصوصی تک نفره
باحجت الاسلام روستاازادمعاون دفترتبلیغات حوزه علمیه قم سال۹۵

 

حجت الاسلام احمدنژادمسیول دفترمعاون دفترتبلیغات

 

حجت الاسلام نوروزنژادمسیول روابط عمومی دفترتبلیغات

 

اقای حسینی مسیول فرهنگی وسف زیرنظردفترتبلیغات

 

حجت الاسلام زارع واعظ شاهرود

 

حجت الاسلام اقایی واعظ الیگودرزلرستان

 

حجت الاسلام سجادی مبلغ زاهدان

 

حجت الاسلام شکری وطوقی مبلغین ایرانشهر

 

حجت الاسلام رضایی واعظ شیراز

 

حجت الاسلام محمدی واعظ بهبهان خوزستان وحافظ قرآن

 

حجت الاسلام یعقوبی واعظ اراک

 

حجت الاسلام محمودی واعظ مریانج همدان

 

حجت الاسلام تاج الدین واعظ خوزستان

 

حجت الاسلام تک پرازمبلغین کاشان

 

حجت الاسلام نعیمیان ازائمه جماعات مساجدهمدان

 

حجت الاسلام جمالی ازوعاظ بوشهر

 

حجت الاسلام محمدی ازنخبگان حوزه وحافظ قران وازوعاظ خوزستان

 

حجت الاسلام سنگی مدیریکی ازمدارس جامعه المصطفی

 

حجت الاسلام مولایی مدرس حوزه قم

 

حجت الاسلام نصیری ازوعاظ آذربایجان

 

حجت الاسلام موسوی واعظ قزوین

 

حجت الاسلام کیانی مدرس فیضیه قم ومدرس دکترادردانشگاه حقوق تهران

 

حجت الاسلام رجب نیاازمدرسین حوزه علمیه قم

 

حجت الاسلام نیازاده ازمبلغین سپاه درپادگان قم وکرج

 

حجت الاسلام صادقی نیاسانی ازمدرسین حوزه علمیه قم

 

اقای شمشیری مداح مطرح گیلان

 

حجت الاسلام ثابت عیارمعاون طلاب هجرت استان همدان

 

حجت الاسلام جعفری ازمبلغین راین کرمان

 

حجت الاسلام احمدی سلماسی ازمبلغین آذربایجان شرقی

 

حجت الاسلام پورموسوی معاون فرهنگی درمانگاه خیریه حضرت ابوالفضل نیروگاه قم وامام جماعت مسجدحضرت ابوالفضل نیروگاه قم

 

ایت الله پورموسوی رییس شعبه ۲دادگاه کیفری استان قم

 

حجت الاسلام خاطری مسیول شبکه الولایه ازماهواره اسلامی

 

مسیول هجرت ومعاون تبلیغ نهاوندحجت الاسلام ترکاشوند

 

رییس سازمان تبلیغات نهاوندوامام جمعه فریزان حجت الاسلام محبی

 

مبلغین ووعاظ ملایرهمدان ومعاون تبلیغ ومسیول هجرت ملایرهمدان

 

مبلغین ووعاظ ومسیول هجرت استان همدان

 

یکی ازمسئولین روحانی طرازاول…….استان قم به همراه فرزندواعظشان.نام وسمت این به امراستادفعلامنتشرنمیشود

 

اقای موسوی مداح شهرری

 

اقای موسوی مداح قرچک

 

حجت الاسلام اقایی روحانی مبلغ ازالیگودرز لرستان

 

اقای دکامین تحصیل داربانک توسعه صادرات کشور

 

مداح ازتهران

 

شاگردان جدیدکلاس خصوصی حرفه ای استادبزرگوار

 

حجت الاسلام اعجازی ازاساتیدعلوم حدیث وجامعه المصطفی وازاساتیدرسایل ومکاسب حوزه علمیه قم وازطراحان سولات امتحانات حوزه علیه قم

 

حجت الاسلام احمدی روحانی ومبلغ موفق سلماس ازآذربایجان غربی

 

حجت الاسلام سجادی واعظ وروحانی مبلغ زاهدان

 

حجت الاسلام پورموسوی مسیول فرهنگی درمانگاه خیریه حضرت ابوالفضل قم وامام جماعت مسجدحضرت ابوالفضل قم وواعظ مجالس حسینی

 

اقای جمکرانی نوحه خوان کرج وهنرجوی جدیداستادورابط جدیدکرج

 

اقای گنجی مداح تهران ومعاون دانشگاه فنی حرفه ای کشور

 

حجت الاسلام

 

کانال سوابق ونام اماکن تدریس استادزارع شیرازی, [۲۴.۰۵.۱۸ ۲۱:۱۷]
قم

 

حجت الاسلام حایری ازاساتیدحوزه علمیه قم

 

ایت الله سعادتمندازعلمای بوشهری مقیم قم

 

حجت الاسلام موسوی نسب معاون موسسه اینده روشن وپژوهشکده مهدویت قم

 

حجت الاسلام سمیعا ازمبلغین ووعاظ هییات

 

حجت الاسلام پورموسوی ازوعاظ قم

 

حجت الاسلام رحمانی ازمدرسین ووعاظ تهران

 

وهییت امنای شهرک مهدیه طلاب قم

 

حجت الاسلام ثبتی ازوعاظ مشهد

 

حاج اقای مهراب ازوعاظ یزد

 

حجت الاسلام مردانی ازاساتیدحوزه علمیه مشهدومعاون فرهنگی حوزه باقرالعلوم ****

 

جناب دکتررحمتی ازپزشکان تامین اجتماعی قم

 

مداح اهلبیت حاج سیدعباس چهل اخترانی ازامنای مسجدچهل اختران قم

 

وحیدزاده مداح خوزستان

 

اقای دکترشفیعی پزشک ومداح اصفهان

 

قاسمی مداح شیراز

 

بیداری مداح شیراز

 

داودی مداح اصفهان

 

حاج اقامتین واعظ تهران

 

حاج اقاحسینی واعظ تهران

 

ملکی مداح قم

 

صفوی زاده مداح قم

 

عسکری مداح تهران

 

صفری مداح حصارک تهران

 

رضایی مداح شمال وکرج

 

شریف مداح اصفهان

 

کانال سوابق ونام اماکن تدریس استادزارع شیرازی
کرمی واعظ تهران

 

حجت الاسلام موسوی امام جماعت مسجدپردیسان قم

 

یکی ازمسیولین مذهبی کل استان تهران.استادراضی به انتشارنامش نشدند

 

اقای بقالی مداح ملایروازاعضای ستاداعتکاف

 

اقای یارمحمودی مداح مطرح ارسنجان فارس

 

اقای موسوی مداح مطرح شیراز وارسنجان

 

اقای رضایی مداح ارسنجان

 

اقای حسنشاهی مسیول کانون مداحان ارسنجان

 

اقای نعمت اللهی وزارعی مداحان ارسنجان

 

اقای شریف مداح اصفهان

 

اقای بهجتی مداح میبدیزد

 

اقای جلالی واعظ وروحانی یزد

 

تعدادی ازشاگردان استادازمداحان ووعاظ کشورسال۹۴و۹۵

 

حجت الاسلام کمارازاعضای سایت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

 

حجت الاسلام زارعی واعظ همدان

 

حجت الاسلام مظفری واعظ ومبلغ اصفهان

 

حجت الاسلام حسنزاده نجاری واعظ ومبلغ کاشان

 

حجت الاسلام قائمی مبلغ وواعظ ووروحانی قم

 

حجت الاسلام اسلامی مبلغ وواعظ شمال کشور

 

حجت الاسلام مهدوی مبلغ وواعظ بابل مازندران

 

حجت الاسلام نعیمی مبلغ استان

 

حجت الاسلام بحرانی واعظ ومبلغ هرمزگان

 

آقای جلالی مداح ومجری مصلی ماهشهرخوزستان

 

آقای داودی مجری مصلی نجف آباداصفهان

 

آقای احدی بریسی مجری مصلی

 

آقای اشکوری مداح تهران ورابط ومشاورکلاس استاددرتهران

 

آقای موسوی مداح مطرح شیرازوارسنجان

 

آقای اسکندری مداح زاهدان

 

آقای زارعی وخانم تابش ومداحان اندیمشک دردوره استاددرمحرم۹۴درسازمان تبلیغات اندیمشک خوزستان

 

آیت الله حسینی مهری ازعلمای قم

 

ایت الله سعادتمندازعلمای قم

 

آیت الله دکترفلاح ازعلماومدرسین قم وکاندیدمجلس شورای اسلامی درقم سال۹۴

 

آقای خرم جاه مداح کرج

 

آقای خانعلی مداح کرج

 

آقای خانمحمدی مداح قزوین

 

آقای داودی مداح محمدشهرکرج

 

آقای ردایی مداح کرج

 

آقای دکامین مداح ملارد

 

آقای فرهادمداح ایرانی دراسترالیادرمجازی تک نفره بااستاد

 

و……..

 

خصوصی تک نفره استادبا سه مسیول ازمسیولین دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم سال۹۴

 

استادازانتشارنامشان مانع شدند

 

تعدادی ازشاگردان واعضای کلاس مداحی وروضه دردوره خصوصی**

 

شاگردان جدیداستادزارع شیرازی ازدوره ۴ ساعته استاد درمکان اداره اموزش های کاربردی دفترتبلیغات حوزه های علمیه قم

 

جناب اقای سلیمانی رییس کل مرکزاموزشهای کاربردی

 

جناب حجت الاسلام حقیقت رییس اداره اموزش های کاربردی

 

حجت الاسلام احمدنژادمسیول دفترمعاونت کل دفترتبلیغات حوزه های علمیه

 

حجت الاسلام نوروزی نژادمسیول روابط عمومی دفترتبلیغات حوزه های علمیه

 

حجت الاسلام یوسف پورمعاونت فرهنگی دفترتبلیغات

 

حجت الاسلام جنتی رییس اداره استانهادرمرکزکابردی

 

حجت الاسلام ال غفور رییس اداره خدمان اموزش های کاربردی

 

حجت الاسلام کریمیان معاون روابط عمومی دفترتبلیغات

 

****** *****

 

شاگردان جدیدکلاس زارع شیرازی فوق حرفه ای روضه بصورت خصوصی تک نفره

 

۱-حجت الاسلام احمدنژادمسیول رییس دفترفرهنگی تبلیغی دفترمعاونت تبلیغات حوزه علمیه قم

 

۲-حجت الاسلام نوروزنژادمسیول روابط عمومی دفترتبلیغات حوزه علمیه قم

 

۳-جناب مهندس رحیم گل رییس ورزشگاه حیدریان ویادگارامام قم

 

****************************

 

شاگردان جدیداستادزارع شیرازی

 

مسیولین وروساوکادراداری دفترومرکزتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ////////////////////

 

شاگردان جدیداستادزارع شیرازی ازمسیولین شمال کشور

 

طی دوره فشرده در۲۵خرداد۹۴ درنوشهر

 

رییس سازمان تبلیغات نوشهر حجت الاسلام خطیبی

 

نماینده ولی فقیه درناحیه سپاه نوشهر

 

مدیریت حوزه علمیه نوشهر حجت الاسلام قایمی

 

معاون حوزه علمیه نوشهر

 

معاون هجرت نوشهروچالوس وکلاردشت حجت الاسلام بالی چلندر

 

مسیول هییات مذهبی ودبیرکانون مداحان نوشهر جناب اقای خوش صولت

 

وتعدادی ازمداحان چالوس دردوره ۲۷خرداد

 

*******

 

شاگردجدیدکارگاه های تضمینی روضه ومداحی استادزارع شیرازی

 

حجت الاسلام حصاری یکی از۱۰ مشاوربرترحوزه های علمیه کشور

 

**********

 

شا گردان جدیداستاد
حجت الاسلام حسینی معاون هجرت استان یزد
حجت الاسلام فرقانی معاون هجرت اشکذریزد
و۱۰نفراز وعاظ وایمه جماعات شهریزد

 

************************

 

شاگردجدیداستاد
حجت الاسلام عطایی
معاونت فرهنگی امامزاده جعفرپیشواورامین

 

*********************

 

دوره های صددرصدکارگاهی باقواعدابداعی استادزارع شیرازی باخروجی تضمینی وبی سابقه درکشورفقط در۵ ساعت تاییدشده توسط رری دفتررهبرانقلاب

 

استادحجت الاسلام والمسلمین فلاح ازاساتیدمجتمع اموزش عالی سپاه

 

وازاساتیددانشگاه پیام نورقم

 

استادحجت الاسلام موسوی معاون موسسه اینده روشن قم

 

وازمدرسین حوزه استادحجت الاسلام محمدخانی مسیول جهادتبلیغ ۱۰استان کشور

 

استادالله یاری ازاساتیددانشگاه ادیان قم

 

استادحجت الاسلام غلامی رییس مرکزاسنادجامعه المصطفی واساتیدحوزه

 

استادحجت الاسلام حکیمی ازمدرسین حوزه

 

حجت الاسلام محصل ازمبلغین فعال و

 

وعاظ تهران فرزند

 

کانال سوابق ونام اماکن تدریس استادزارع شیرازی
************************

 

تعدادی ازشاگردان استادازمداحان ووعاظ کشورسال۹۴و۹۵

 

حجت الاسلام زارعی واعظ همدان

 

حجت الاسلام مظفری واعظ ومبلغ اصفهان

 

حجت الاسلام حسنزاده نجاری واعظ ومبلغ کاشان

 

حجت الاسلام قائمی مبلغ وواعظ ووروحانی قم

 

حجت الاسلام اسلامی مبلغ وواعظ شمال کشور

 

حجت الاسلام مهدوی مبلغ وواعظ بابل مازندران

 

حجت الاسلام نعیمی مبلغ استان

 

حجت الاسلام بحرانی واعظ ومبلغ هرمزگان

 

آقای جلالی مداح ومجری مصلی ماهشهرخوزستان

 

آقای داودی مجری مصلی نجف آباداصفهان

 

آقای احدی بریسی مجری مصلی پاکدشت تهران

 

آقای اشکوری مداح تهران

 

آقای موسوی مداح مطرح شیرازوارسنجان

 

آقای اسکندری مداح زاهدان

 

آقای زارعی وخانم تابش مسیولین کانون مداحان اندیمشک ومداحان اندیمشک دردوره استاددرمحرم۹۴درسازمان تبلیغات اندیمشک خوزستان

 

آیت الله حسینی مهری ازعلمای قم

 

ایت الله سعادتمندازعلمای قم

 

آیت الله دکترفلاح ازعلماومدرسین قم وکاندیدمجلس شورای اسلامی درقم سال۹۴

 

آقای خرم جاه مداح کرج

 

آقای خانعلی مداح کرج

 

آقای خانمحمدی مداح قزوین

 

آقای داودی مداح محمدشهرکرج

 

آقای ردایی مداح کرج

 

آقای دکامین مداح ملارد

 

آقای فرهادمداح ایرانی دراسترالیادرمجازی تک نفره بااستاد

 

و……..

 

تعدادی ازشاگردان واعضای کلاس مداحی وروضه دردوره خصوصی**

 

شاگردان جدیداستادزارع شیرازی ازدوره ۴ ساعته استاد درمکان اداره اموزش های کاربردی دفترتبلیغات حوزه های علمیه قم

 

جناب اقای سلیمانی رییس کل مرکزاموزشهای کاربردی

 

جناب حجت الاسلام حقیقت رییس اداره اموزش های کاربردی

 

حجت الاسلام احمدنژادمسیول دفترمعاونت کل دفترتبلیغات حوزه های علمیه

 

حجت الاسلام نوروزی نژادمسیول روابط عمومی دفترتبلیغات حوزه های علمیه

 

حجت الاسلام یوسف پورمعاونت فرهنگی دفترتبلیغات

 

حجت الاسلام جنتی رییس اداره استانهادرمرکزکابردی

 

حجت الاسلام ال غفور رییس اداره خدمان اموزش های کاربردی

 

حجت الاسلام کریمیان معاون روابط عمومی دفترتبلیغات

 

***********************************************************************

 

شاگردان جدیدکلاس زارع شیرازی فوق حرفه ای روضه بصورت خصوصی تک نفره

 

۱-حجت الاسلام احمدنژادمسیول رییس دفترفرهنگی تبلیغی دفترمعاونت تبلیغات حوزه علمیه قم

 

۲-حجت الاسلام نوروزنژادمسیول روابط عمومی دفترتبلیغات حوزه علمیه قم

 

۳-جناب مهندس رحیم گل رییس ورزشگاه حیدریان ویادگارامام قم

 

****************************

 

شاگردان جدیداستادزارع شیرازی

 

مسیولین وروساوکادراداری دفترومرکزتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ////////////////////

 

شاگردان جدیداستادزارع شیرازی ازمسیولین شمال کشور

 

طی دوره فشرده در۲۵خرداد۹۴ درنوشهر

 

رییس سازمان تبلیغات نوشهر حجت الاسلام خطیبی

 

نماینده ولی فقیه درناحیه سپاه نوشهر

 

مدیریت حوزه علمیه نوشهر حجت الاسلام قایمی

 

معاون حوزه علمیه نوشهر

 

معاون هجرت نوشهروچالوس وکلاردشت حجت الاسلام بالی چلندر

 

مسیول هییات مذهبی ودبیرکانون مداحان نوشهر جناب اقای خوش صولت

 

وتعدادی ازمداحان چالوس دردوره ۲۷خرداد

 

*******

 

شاگردجدیدکارگاه های تضمینی روضه ومداحی استادزارع شیرازی

 

حجت الاسلام حصاری یکی از۱۰ مشاوربرترحوزه های علمیه کشور

 

**********

 

شا گردان جدیداستاد
حجت الاسلام حسینی معاون هجرت استان یزد
حجت الاسلام فرقانی معاون هجرت اشکذریزد
و۱۰نفراز وعاظ وایمه جماعات شهریزد

 

************************

 

شاگردجدیداستاد
حجت الاسلام عطایی
معاونت فرهنگی امامزاده جعفرپیشواورامین

 

*************

 

استادحجت الاسلام والمسلمین فلاح ازاساتیدمجتمع اموزش عالی سپاه

 

وازاساتیددانشگاه پیام نورقم

 

استادحجت الاسلام موسوی معاون موسسه اینده روشن قم

 

وازمدرسین حوزه استادحجت الاسلام محمدخانی مسیول جهادتبلیغ ۱۰استان کشور

 

استادالله یاری ازاساتیددانشگاه ادیان قم

 

استادحجت الاسلام غلامی رییس مرکزاسنادجامعه المصطفی واساتیدحوزه

 

استادحجت الاسلام حکیمی ازمدرسین حوزه

 

حجت الاسلام محصل ازمبلغین فعال ووعاظ تهران فرزندیکی ازمسیولین شورای عالی حوزه

 

حجت الاسلام امانی ازوعاظ اصفهان

 

حجت الاسلام عظیمی ازمبلغین واعظ فرزندیکی ازاساتیدمرکزفقهی ایمه اطهار

 

حجت الاسلام ابراهیمی ازمبلغین ووعاظ اذری زبان

 

حجت الاسلام سهرابی ازاعضای شورای انقلاب فرهنگی تهران

 

واساتیدحوزه علمیه قم

 

حجت الاسلام لاری

 

معاون موسسه اینده روشن وپژوهشکده مهدویت

 

کانال سوابق ونام اماکن تدریس استادزارع شیرازی, [۲۴.۰۵.۱۸ ۲۱:۱۷]
یکی ازمسیولین شورای عالی حوزه

 

حجت الاسلام امانی ازوعاظ اصفهان

 

حجت الاسلام عظیمی ازمبلغین واعظ فرزندیکی ازاساتیدمرکزفقهی ایمه اطهار

 

حجت الاسلام ابراهیمی ازمبلغین ووعاظ اذری زبان

 

حجت الاسلام سهرابی ازاعضای شورای انقلاب فرهنگی تهران

 

واساتیدحوزه علمیه قم

 

حجت الاسلام لاری معاون موسسه اینده روشن وپژوهشکده مهدویت قم

 

حجت الاسلام حایری ازاساتیدحوزه علمیه قم

 

ایت الله سعادتمندازعلمای بوشهری مقیم قم

 

حجت الاسلام موسوی نسب معاون موسسه اینده روشن وپژوهشکده مهدویت قم

 

حجت الاسلام سمیعا ازمبلغین ووعاظ هییات

 

حجت الاسلام پورموسوی ازوعاظ قم

 

حجت الاسلام رحمانی ازمدرسین ووعاظ تهران

 

وهییت امنای شهرک مهدیه طلاب قم

 

حجت الاسلام ثبتی ازوعاظ مشهد

 

حاج اقای مهراب ازوعاظ یزد

 

حجت الاسلام مردانی ازاساتیدحوزه علمیه مشهدومعاون فرهنگی حوزه باقرالعلوم ****

 

جناب دکتررحمتی ازپزشکان تامین اجتماعی قم

 

مداح اهلبیت حاج سیدعباس چهل اخترانی ازامنای مسجدچهل اختران قم

 

خصوصی تک نفره

 

قم واستانهای کشور
تنهارابط استاددرکشور⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

 

۰۹۱۰۷۷۱۳۱۲۱

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

اعلانات منبرومداحی های استاد۹۳و۹۴

 

دهه اول محرم ۹۴

 

منبرومداحی تکیه عظیم شاه خراسان قم

 

شبهای قدر۹۴

 

امامزاده جعفرپیشواورامین

 

تجمع بزرگ مردم ورامین وپیشوا

 

بامنبروروضه وسینه زنی وقران به سرگیری استادبزرگوارزارع شیرازی

 

تجمع هییات قم

 

تکیه عظیم شاه خراسان

 

شهادت امامرضا۹۴

 

کلاس های مداحی

 

درسازمان تبلیغات قم ۲اسفند۹۴

 

جهت روحانیون مستقر

 

۱اسفند۹۴

 

جهت مداحان ومبتدیان

 

درمهدیه نجف اباد

 

۲اردیبهشت۹۵

 

تجمع مداحان ملایر

 

درحسینیه سیدالشهداملایر

 

سخنران مساجدوهییات قم وتهران واستانهای کشور

 

ازجمله

 

سخنران ومداح تجمع هییات قم تکیه شاه خراسان قم شهادت امام رضا۹۳

 

سخنران تجمع هییات زنجان طشتگذاری محرم۹۲هییت منتظرین زنجان

 

سخنران تجمع هییات زنجان محرم۹۱مسجدفیضیه زنجان بامداحی استادحاج غلامرضاعینی فرد

 

سخنران امامزاده صالح تجریش تهران وامامزاده قاسم دربندتهران رمضان۹۳*

 

سخنران عیدغدیر۹۰ و۹۱ منزل استادحاج غلامرضاعینی فردزنجانی

 

سخنران فاطمیه اول۹۱منزل استادکلامی زنجانی{حضرت اقا.کلامی راکلام ازدل براید}

 

سخنران بیت العباس وبیت الحسین تهران وحسینیه اباعبدالله شهرری محرم۹۳

 

سخنران امامزاده جمال غریب قم تجمع هییات قم ۵صفر۹۳

 

سخنران امامزاده موسی مبرقع چهل اختران قم دهه اخرصفر۹۳و۹۲

 

سخنران تکیه شاه خراسان قم تجمع هییات قم شهادت امام رضا۹۳

 

سخنران فاطمیه اول۹۳هییت خیمه گاه کربلاتهران بامداحی حاج حسن خلج وحاج علی ایینه چی

 

سخنران امامزاده جعفرپیشواورامین لحظه تحویل سال ۹۴ انشاالله ——————————————————————————-

 

مدرس روضه عشاق اباعبدالله تاکنون ازجمله –

 

۴۰ نفرروحانی مجتمع فاطمیه قم سال۸۴

 

۴۰ نفرروحانی جامعه القران شهرک مهدیه طلاب قم سال۸۵

 

۸۰۰نفردرسازمان تبلیغات استانهای فارس ویزدوکرمان وزنجان در کشورقبل ازسال ۹۰

 

۱۸۰روحانی مسجدحضرت زینب پردیسان قم سال۹۳

 

۸۰روحانی مسجدامیرالمومنین شهرک مهدیه طلاب قم سال۹۳

 

۴۰روحانی مسجدپیامبراعظم شهرک مهدیه طلاب قم سال۹۲

 

۳۰۰وغیرروحانی درحسینیه فاطمیه خ امام قم

 

۴۰روحانی نخبه مرکزولی امرزنبیل ابادقم

 

روحانی مرکزطلاب استان فارس مقیم قم۴۰

 

۴۵روحانی وغیرروحانی درمسجدامام جوادخ امام قم

 

زیرنظرسازمان تبلیغات قم سال۹۲

 

۵۰مداح زیرنظرکانون مداحان زنجان

 

وسازمان تبیلیغات زنجان تحت تعلیم فنون حرفه ای روضه سال ۹۱

 

۴۰روحانی ومداح ومبتدی درحسینیه بین الحرمین یزد

 

۴۰ روحانی درمدرسه علمیه باقرالعلوم مشهد

 

کلاسهای عمومی درحسینیه فاطمیه خ امام قم و

 

موسسه طلاب بنام اینده روشن قم پژوهشکده مهدویت

 

وفرهنگسرای ولای شهرری

 

بیت الزهرامشهد

 

مدرسه علمیه باقرالعلوم مشهد

 

دفترسیره شهداکرمان

 

حسینیه بین الحرمین یزد

 

*******************

 

کانال سوابق ونام اماکن تدریس استادزارع شیرازی,
…………………………………………………….⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
بعضی اماکن تدریس استاددرارگانهاواماکن مذهبی کشور

 

اعلانات منبرومداحی های استاد۹۳و۹۴

 

دهه اول محرم ۹۴

 

منبرومداحی تکیه عظیم شاه خراسان قم

 

شبهای قدر۹۴

 

امامزاده جعفرپیشواورامین

 

تجمع بزرگ مردم ورامین وپیشوا

 

بامنبروروضه وسینه زنی وقران به سرگیری استادبزرگوارزارع شیرازی

 

تجمع هییات قم

 

تکیه عظیم شاه خراسان

 

شهادت امامرضا۹۴

 

کلاس های مداحی

 

درسازمان تبلیغات قم ۲اسفند۹۴

 

جهت روحانیون مستقر

 

۱اسفند۹۴

 

جهت مداحان ومبتدیان

 

درمهدیه نجف اباد

 

۲اردیبهشت۹۵

 

تجمع مداحان ملایر

 

درحسینیه سیدالشهداملایر

 

سوابق نوکری زارع شیرازی دردرگاه مولاعلی.مادرسادات قبول کندانشاالله

 

سخنران مساجدوهییات قم وتهران واستانهای کشور

 

ازجمله

 

سخنران ومداح تجمع هییات قم تکیه شاه خراسان قم شهادت امام رضا۹۳

 

سخنران تجمع هییات زنجان طشتگذاری محرم۹۲هییت منتظرین زنجان

 

سخنران تجمع هییات زنجان محرم۹۱مسجدفیضیه زنجان بامداحی استادحاج غلامرضاعینی فرد

 

سخنران امامزاده صالح تجریش تهران وامامزاده قاسم دربندتهران رمضان۹۳*

 

سخنران عیدغدیر۹۰ و۹۱ منزل استادحاج غلامرضاعینی فردزنجانی

 

سخنران فاطمیه اول۹۱منزل استادکلامی زنجانی{حضرت اقا.کلامی راکلام ازدل براید}

 

سخنران بیت العباس وبیت الحسین تهران وحسینیه اباعبدالله شهرری محرم۹۳

 

سخنران امامزاده جمال غریب قم تجمع هییات قم ۵صفر۹۳

 

سخنران امامزاده موسی مبرقع چهل اختران قم دهه اخرصفر۹۳و۹۲

 

سخنران تکیه شاه خراسان قم تجمع هییات قم شهادت امام رضا۹۳

 

سخنران فاطمیه اول۹۳هییت خیمه گاه کربلاتهران بامداحی حاج حسن خلج وحاج علی ایینه چی

 

سخنران امامزاده جعفرپیشواورامین لحظه تحویل سال ۹۴ انشاالله ——————————————————————————-

 

مدرس روضه عشاق اباعبدالله تاکنون ازجمله –

 

۴۰ نفرروحانی مجتمع فاطمیه قم سال۸۴

 

۴۰ نفرروحانی جامعه القران شهرک مهدیه طلاب قم سال۸۵

 

۸۰۰نفردرسازمان تبلیغات استانهای فارس ویزدوکرمان وزنجان در کشورقبل ازسال ۹۰

 

۱۸۰روحانی مسجدحضرت زینب پردیسان قم سال۹۳

 

۸۰روحانی مسجدامیرالمومنین شهرک مهدیه طلاب قم سال۹۳

 

۴۰روحانی مسجدپیامبراعظم شهرک مهدیه طلاب قم سال۹۲

 

۳۰۰وغیرروحانی درحسینیه فاطمیه خ امام قم

 

۴۰روحانی نخبه مرکزولی امرزنبیل ابادقم

 

روحانی مرکزطلاب استان فارس مقیم قم۴۰

 

۴۵روحانی وغیرروحانی درمسجدامام جوادخ امام قم

 

زیرنظرسازمان تبلیغات قم سال۹۲

 

۵۰مداح زیرنظرکانون مداحان زنجان

 

وسازمان تبیلیغات زنجان تحت تعلیم فنون حرفه ای روضه سال ۹۱

 

۴۰روحانی ومداح ومبتدی درحسینیه بین الحرمین یزد

 

۴۰ روحانی درمدرسه علمیه باقرالعلوم مشهد

 

کلاسهای عمومی درحسینیه فاطمیه خ امام قم و

 

موسسه طلاب بنام اینده روشن قم پژوهشکده مهدویت

 

وفرهنگسرای ولای شهرری

 

بیت الزهرامشهد

 

مدرسه علمیه باقرالعلوم مشهد

 

دفترسیره شهداکرمان

 

حسینیه بین الحرمین یزد

 

***************

 

وبسایت رسمی

 

zareshirazi.com