آموزش مداحی

آموزش مداحی دوره سوم

آموزش مداحی دوره سوم

پاسخ سوالات دوره سوم آموزش ستایشگری اهل البیت (ع) به صورت غیرحضوری توسط استاد حاج سید مهدی میرداماد به صورت PDF آماده دانلود میباشد.

ادامه مطلب
آموزش مداحی دوره دوم

آموزش مداحی دوره دوم

پاسخ سوالات دوره دوم آموزش ستایشگری اهل البیت (ع) به صورت غیرحضوری توسط استاد حاج مرتضی به صورت PDF در ادامه مطلب آماده دانلود میباشد.

ادامه مطلب
آموزش مداحی دوره اول

آموزش مداحی دوره اول

پاسخ سوالات دوره اول آموزش ستایشگری اهل البیت (ع) به صورت غیرحضوری توسط استاد حاج محمدرضا طاهری به صورت PDF در ادامه مطلب آماده دانلود میباشد.

ادامه مطلب