مناجات با خدا ماه رمضان
  • مناجات با خدا ماه رمضان

  • حاج سعید حدادیان

  • سال : 0
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 18
  • تعداد نمایش آلبوم: 2365
تو رب بنده پرور (مناجات) 3 628 1116
دارم امشب توی آتیش میسوزم (مناجات) 3 459 783
بوی اسیان به سر دوش کشیدن افسوس (مناجات) 4 300 521
به کی باید قسمت بدم خدا (مناجات) 3 335 598
در آغوش تو ام باز از تو دورم (مناجات) 2 250 336
باز رو گرداندم از تو (مناجات) 3 272 503
خداحافظ ای نخلها چاه ها (مناجات) 3 338 887
تو پیش چشم منسیلی زدی بر صورت زهرا (مناجات) 3 263 362
روضه و مناجات با خدا (مناجات) 3 320 613
اللهم رب شهر رمضان (مناجات) 2 770 2812
-پاسخ مردم و اطعام یتیمان با من (مناجات) 3 224 334
خوش بود روز یتیمی (مناجات) 3 228 309
خداحافظ ای نخلها چاه ها (مناجات) 3 263 515
می روم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم (مناجات) 3 353 845
روضه حضرت امام علی علیه السلام (مناجات) 3 233 385
امشب شب شام غریبان است (مناجات) 3 345 1045
بالای سر نشسته پیغمبر (مناجات) 3 213 243
تا به کی ای دل من دنبال این و اونی (مناجات) 3 328 535
مجموع 6122 12742