جلسات هفتگی 1399
آقا کجایی - زمینه جلسه هفتگی 99/05/28 20 88 109
چقده نوکر بینمون هست - شور جلسه هفتگی 99/05/28 20 85 91
عالم تحت اوامر زینب - شور جلسه هفتگی 99/05/28 8 74 62
یا هو الغالب - شور جلسه هفتگی 99/05/28 8 69 61
جان میدهد - شور جلسه هفتگی 99/05/28 12 67 53
ساقی شبیه ساقیه حیدر نیامد - شور جلسه هفتگی 99/05/28 6 66 43
روضه جلسه هفتگی 99/06/18 8 54 24
از بچگی من - شور جلسه هفتگی 99/06/18 8 64 41
ذکر لبم یا زینب سلام الله - شور جلسه هفتگی 99/06/18 11 55 30
لشکر عدو فراری شده - شور جلسه هفتگی 99/06/18 12 65 39
سیاهی علمت مارا سر به راه کرده - شور جلسه هفتگی 99/06/18 7 56 27
ای داداش میبینی - زمینه جلسه هفتگی 99/06/18 15 59 16
روضه جلسه هفتگی 99/06/25 15 66 34
جونم رو لب رسیده - زمینه جلسه هفتگی 99/06/25 18 58 10
پیچ و تاب گیسویت - شور جلسه هفتگی 99/06/25 11 56 18
یه عمره تو مجلس های شاهانه - شور جلسه هفتگی 99/06/25 8 54 11
وارث جمال - شور جلسه هفتگی 99/06/25 9 56 18
بسم علی - مدح جلسه هفتگی 99/06/25 5 55 12
اسم تو میاد - شور جلسه هفتگی 99/07/01 10 55 19
مینویسه اشکام - شور جلسه هفتگی 99/07/01 6 57 16
دو دستش حامی عرش - شور جلسه هفتگی 99/07/01 13 59 18
بابا نفسم دیگه در نمیاد - زمینه جلسه هفتگی 99/07/01 18 64 17
این شام غم - زمینه جلسه هفتگی 99/07/08 14 40 5
آفرینش را مبنا - شور جلسه هفتگی 99/07/29 13 51 29
من که میخوام واسه خودم کسی باشم - شور جلسه هفتگی 99/07/29 10 49 8
زیر منت حسینمو - شور جلسه هفتگی 99/07/29 10 57 15
نور عالم تابی - شور جلسه هفتگی 99/07/29 7 50 14
سلام ای - زمینه جلسه هفتگی 99/07/29 18 45 10
اون کیه که روح ایمانه - زمینه جلسه هفتگی 99/07/29 9 45 9
روضه جلسه هفتگی 99/08/27 18 47 2
سقا دریا محو چشماته - زمینه جلسه هفتگی 99/08/27 9 48 16
اگز عزت داریم - شور جلسه هفتگی 99/08/27 11 47 16
دنیام حسین - شور جلسه هفتگی 99/08/27 13 59 15
شیر عرصه مبارزه عباس - شور جلسه هفتگی 99/08/27 13 55 15
این زندگیمونه - زمینه جلسه هفتگی 99/09/11 16 51 16
فخرمه خدمتکار حسینم - شور جلسه هفتگی 99/09/11 8 54 18
زینت مولائی - شور جلسه هفتگی 99/09/11 11 53 10
نبض میدان در دست عباس - شور جلسه هفتگی 99/09/11 6 56 21
روضه جلسه هفتگی 99/09/18 16 42 13
یه جای بی آب و غذا - شور جلسه هفتگی 99/09/18 11 53 19
آه من العشق - زمینه جلسه هفتگی 99/09/18 9 47 20
سلام الله علی قاسم - شور جلسه هفتگی 99/09/18 10 61 19
کجا رو دارم که برم - شور جلسه هفتگی 99/09/18 11 69 38
مجموع 2461 1097