جلسات هفتگی 1399
آقا کجایی - زمینه جلسه هفتگی 99/05/28 20 21 20
چقده نوکر بینمون هست - شور جلسه هفتگی 99/05/28 20 17 14
عالم تحت اوامر زینب - شور جلسه هفتگی 99/05/28 8 16 12
یا هو الغالب - شور جلسه هفتگی 99/05/28 8 11 3
جان میدهد - شور جلسه هفتگی 99/05/28 12 10 9
ساقی شبیه ساقیه حیدر نیامد - شور جلسه هفتگی 99/05/28 6 8 5
روضه جلسه هفتگی 99/06/18 8 7 4
از بچگی من - شور جلسه هفتگی 99/06/18 8 11 11
ذکر لبم یا زینب سلام الله - شور جلسه هفتگی 99/06/18 11 10 5
لشکر عدو فراری شده - شور جلسه هفتگی 99/06/18 12 8 9
سیاهی علمت مارا سر به راه کرده - شور جلسه هفتگی 99/06/18 7 8 6
ای داداش میبینی - زمینه جلسه هفتگی 99/06/18 15 7 5
روضه جلسه هفتگی 99/06/25 15 7 5
جونم رو لب رسیده - زمینه جلسه هفتگی 99/06/25 18 10 2
پیچ و تاب گیسویت - شور جلسه هفتگی 99/06/25 11 10 3
یه عمره تو مجلس های شاهانه - شور جلسه هفتگی 99/06/25 8 9 3
وارث جمال - شور جلسه هفتگی 99/06/25 9 8 4
بسم علی - مدح جلسه هفتگی 99/06/25 5 9 2
اسم تو میاد - شور جلسه هفتگی 99/07/01 10 9 1
مینویسه اشکام - شور جلسه هفتگی 99/07/01 6 7 3
دو دستش حامی عرش - شور جلسه هفتگی 99/07/01 13 6 1
بابا نفسم دیگه در نمیاد - زمینه جلسه هفتگی 99/07/01 18 6 2
این شام غم - زمینه جلسه هفتگی 99/07/08 14 5 1
آفرینش را مبنا - شور جلسه هفتگی 99/07/29 13 6 1
من که میخوام واسه خودم کسی باشم - شور جلسه هفتگی 99/07/29 10 5 2
زیر منت حسینمو - شور جلسه هفتگی 99/07/29 10 8 4
نور عالم تابی - شور جلسه هفتگی 99/07/29 7 5 3
سلام ای - زمینه جلسه هفتگی 99/07/29 18 6 1
اون کیه که روح ایمانه - زمینه جلسه هفتگی 99/07/29 9 7 2
روضه جلسه هفتگی 99/08/27 18 5 1
سقا دریا محو چشماته - زمینه جلسه هفتگی 99/08/27 9 6 3
اگز عزت داریم - شور جلسه هفتگی 99/08/27 11 6 3
دنیام حسین - شور جلسه هفتگی 99/08/27 13 13 5
شیر عرصه مبارزه عباس - شور جلسه هفتگی 99/08/27 13 8 6
این زندگیمونه - زمینه جلسه هفتگی 99/09/11 16 7 5
فخرمه خدمتکار حسینم - شور جلسه هفتگی 99/09/11 8 8 3
زینت مولائی - شور جلسه هفتگی 99/09/11 11 8 3
نبض میدان در دست عباس - شور جلسه هفتگی 99/09/11 6 9 7
روضه جلسه هفتگی 99/09/18 16 5 3
یه جای بی آب و غذا - شور جلسه هفتگی 99/09/18 11 7 7
آه من العشق - زمینه جلسه هفتگی 99/09/18 9 5 4
سلام الله علی قاسم - شور جلسه هفتگی 99/09/18 10 12 4
کجا رو دارم که برم - شور جلسه هفتگی 99/09/18 11 14 11
مجموع 370 208