دهه اول محرم 1399
روضه اول شب یکم محرم 1399 18 20 23
روضه دوم شب یکم محرم 1399 14 10 8
همه جا کربلا - پیش زمینه شب یکم محرم 1399 13 27 17
گریه برای تو - زمینه شب یکم محرم 1399 12 20 26
الهی عظم البلا - زمینه شب یکم محرم 1399 12 14 16
این که از غم تو پیرم - شور شب یکم محرم 1399 11 20 22
روضه اول شب دوم محرم 1399 12 5 8
روضه دوم شب دوم محرم 1399 13 6 10
همه جا کربلا - پیش زمینه شب دوم محرم 1399 13 5 9
حر و آزاده ای - پیش زمینه شب دوم محرم 1399 5 12 7
نینوا هوای بارون داره - زمینه شب دوم محرم 1399 16 17 11
وقتی میره از دلم صبر و طاقت - زمینه شب دوم محرم 1399 8 24 8
این که غم تو پیرم - شور شب دوم محرم 1399 11 13 8
ای کاش میشد - شور شب دوم محرم 1399 3 16 9
غبار دشت بالا رفت - واحد شب دوم محرم1399 12 13 11
کرم حسین - واحد شب دوم محرم 1399 8 15 14
جان هر شیعه قربان اباعبدالله - واحد شب دوم محرم 1399 5 15 10
هم ره اهل حرم خون خدا رسیده - تک شب دوم محرم 1399 7 13 8
روضه اول شب سوم محرم 1399 6 7 7
روضه دوم شب سوم محرم 1399 15 5 7
روضه سوم شب سوم محرم 1399 17 6 7
جان آقام - پیش زمینه شب سوم محرم 1399 6 18 9
شبا که خوابت رو میبینم - زمینه سوم محرم 1399 8 19 11
یکی بود یکی نبود - زمینه سوم محرم 1399 12 19 14
اولین بار مگه یادم میره - شور سوم محرم 1399 7 15 7
خدارحمتش کنه - شور سوم محرم 1399 8 17 10
اشک مهتاب چکیده - واحد سوم محرم 1399 16 16 12
یارا دلبر و دلدار - پیش زمینه چهارم محرم 1399 6 6 10
همه جا کربلا - پیش زمینه چهارم محرم 1399 11 4 6
خدا رحمتش کنه - شور چهار محرم 1399 9 7 8
سلام الله علی زینب - شور چهارم محرم 1399 16 13 10
کرم حسین - واحد چهارم محرم 1399 10 5 7
روضه پنجم محرم 1399 6 4 6
من قطره توی دریا - پیش زمینه پنجم محرم 1399 18 17 8
تک و تنها رفته عمو جونم - زمینه پنجم محرم 1399 12 13 6
غیر عشق تو - شور پنجم محرم 1399 13 13 9
مولا حسن جان - واحد پنجم محرم 1399 16 6 9
بی قرارم و فقط میخوام برم حرم - واحد پنجم محرم 1399 6 15 10
روضه اول ششم محرم 1399 15 6 7
روضه دوم ششم محرم 1399 16 5 8
روضه سوم محرم 1399 15 5 7
دشت کربلا پر از شمیم مجتبی - زمینه ششم محرم 1399 13 5 8
خاک پای زائراتم - شور ششم محرم 1399 13 16 8
این که از غم تو پیرم - شور ششم محرم 1399 4 14 8
به میدان می شود عازم - واحد ششم محرم 1399 12 12 10
یه روز قطره میشه بارون - واحد ششم محرم 1399 10 15 7
ای که مرا خوانده ای - واحد ششم محرم 1399 4 12 10
روضه اول هفتم محرم 1399 7 3 5
روضه دوم هفتم محرم 1399 9 3 6
روضه سوم هفتم محرم 1399 9 4 6
روضه چهارم هفتم محرم 1399 7 5 7
ای طفل بی زبونم علی - زمینه هفتم محرم 1399 7 13 16
شب تا صبح میخونم - زمینه هفتم محرم 1399 6 14 7
منو ببخش - واحد هفتم محرم 1399 4 11 9
روضه اول هشتم محرم 1399 8 4 5
روضه دوم هشتم محرم 1399 15 3 5
روضه سوم هشتم محرم 1399 9 4 5
حیف از این سرو رعنا - زمینه هشتم محرم 1399 7 10 7
دست تقدیر گریه میکنه - شور هشتم محرم 1399 2 10 5
بیابان بلا - واحد هشتم محرم 1399 19 12 7
روضه اول - شب تاسوعا محرم 1399 11 5 6
روضه دوم - شب تاسوعا محرم 1399 13 4 5
روضه سوم - شب تاسوعا محرم 1399 13 4 5
یا قمر العشیره - پیش زمینه شب تاسوعا محرم 1399 10 13 6
منم گدای اون مردی - زمینه شب تاسوعا محرم 1399 10 12 8
روی خاک صحرا - زمینه شب تاسوعا محرم 1399 4 12 7
ای مه دنیا اباالفضل - شور شب تاسوعا محرم 1399 4 11 8
نفسم تسبیه - شور شب تاسوعا محرم 1399 9 12 6
روضه درد بی دوا یا باب الحوائج - واحد شب تاسوعا محرم 1399 11 16 6
راه افتاده سمت دریا - واحد شب تاسوعا محرم 1399 7 14 7
روضه اول -شب عاشورا محرم 1399 17 6 6
روضه دوم - شب عاشورا محرم 1399 11 4 5
روضه سوم - شب عاشورا محرم 1399 14 7 5
این سحر تاریکه - زمینه شب عاشورا محرم 1399 8 12 9
ویلی حسین - زمینه شب عاشورا محرم 1399 6 13 6
امشب شهادت نامه - واحد شب عاشورا محرم 1399 10 6 7
مکن ای صبح طلوع - دودمه شب عاشورا محرم 1399 6 9 4
ای رحمت خدا - تک شب عاشورا محرم 1399 4 14 8
روضه اول - شام غریبان محرم 1399 15 3 6
روضه دوم - شام غریبان محرم 1399 16 3 4
روضه سوم - شام غریبان محرم 1399 6 4 5
تو عشق آتشین - پیش زمینه شام غریبان محرم 1399 3 13 10
اینجا عالم عشق - پیش زمینه شام غریبان محرم 1399 5 11 6
خواهر داره میبینه - زمینه شام غریبان محرم 1399 7 13 7
خیمه ها میسوزد و - واحد شام غریبان محرم 1399 4 13 8
تنهایی روی خاک داغ این صحرایی - شور شام غریبان محرم 1399 7 13 15
مجموع 923 736