دهه اول محرم 1399
روضه اول شب یکم محرم 1399 18 54 45
روضه دوم شب یکم محرم 1399 14 44 28
همه جا کربلا - پیش زمینه شب یکم محرم 1399 13 64 45
گریه برای تو - زمینه شب یکم محرم 1399 12 55 53
الهی عظم البلا - زمینه شب یکم محرم 1399 12 50 35
این که از غم تو پیرم - شور شب یکم محرم 1399 11 60 47
روضه اول شب دوم محرم 1399 12 39 24
روضه دوم شب دوم محرم 1399 13 39 29
همه جا کربلا - پیش زمینه شب دوم محرم 1399 13 39 23
حر و آزاده ای - پیش زمینه شب دوم محرم 1399 5 50 27
نینوا هوای بارون داره - زمینه شب دوم محرم 1399 16 54 26
وقتی میره از دلم صبر و طاقت - زمینه شب دوم محرم 1399 8 57 24
این که غم تو پیرم - شور شب دوم محرم 1399 11 47 27
ای کاش میشد - شور شب دوم محرم 1399 3 53 32
غبار دشت بالا رفت - واحد شب دوم محرم1399 12 45 25
کرم حسین - واحد شب دوم محرم 1399 8 47 30
جان هر شیعه قربان اباعبدالله - واحد شب دوم محرم 1399 5 48 25
هم ره اهل حرم خون خدا رسیده - تک شب دوم محرم 1399 7 47 22
روضه اول شب سوم محرم 1399 6 41 24
روضه دوم شب سوم محرم 1399 15 41 23
روضه سوم شب سوم محرم 1399 17 39 25
جان آقام - پیش زمینه شب سوم محرم 1399 6 52 26
شبا که خوابت رو میبینم - زمینه سوم محرم 1399 8 55 29
یکی بود یکی نبود - زمینه سوم محرم 1399 12 56 31
اولین بار مگه یادم میره - شور سوم محرم 1399 7 50 22
خدارحمتش کنه - شور سوم محرم 1399 8 49 24
اشک مهتاب چکیده - واحد سوم محرم 1399 16 48 27
یارا دلبر و دلدار - پیش زمینه چهارم محرم 1399 6 39 24
همه جا کربلا - پیش زمینه چهارم محرم 1399 11 35 20
خدا رحمتش کنه - شور چهار محرم 1399 9 41 22
سلام الله علی زینب - شور چهارم محرم 1399 16 48 28
کرم حسین - واحد چهارم محرم 1399 10 37 25
روضه پنجم محرم 1399 6 35 18
من قطره توی دریا - پیش زمینه پنجم محرم 1399 18 51 22
تک و تنها رفته عمو جونم - زمینه پنجم محرم 1399 12 48 24
غیر عشق تو - شور پنجم محرم 1399 13 48 24
مولا حسن جان - واحد پنجم محرم 1399 16 38 21
بی قرارم و فقط میخوام برم حرم - واحد پنجم محرم 1399 6 43 24
روضه اول ششم محرم 1399 15 36 19
روضه دوم ششم محرم 1399 16 35 21
روضه سوم محرم 1399 15 36 20
دشت کربلا پر از شمیم مجتبی - زمینه ششم محرم 1399 13 36 21
خاک پای زائراتم - شور ششم محرم 1399 13 50 25
این که از غم تو پیرم - شور ششم محرم 1399 4 46 20
به میدان می شود عازم - واحد ششم محرم 1399 12 44 23
یه روز قطره میشه بارون - واحد ششم محرم 1399 10 45 21
ای که مرا خوانده ای - واحد ششم محرم 1399 4 43 23
روضه اول هفتم محرم 1399 7 32 17
روضه دوم هفتم محرم 1399 9 33 17
روضه سوم هفتم محرم 1399 9 35 17
روضه چهارم هفتم محرم 1399 7 37 19
ای طفل بی زبونم علی - زمینه هفتم محرم 1399 7 42 28
شب تا صبح میخونم - زمینه هفتم محرم 1399 6 46 19
منو ببخش - واحد هفتم محرم 1399 4 42 23
روضه اول هشتم محرم 1399 8 34 17
روضه دوم هشتم محرم 1399 15 34 17
روضه سوم هشتم محرم 1399 9 33 17
حیف از این سرو رعنا - زمینه هشتم محرم 1399 7 40 21
دست تقدیر گریه میکنه - شور هشتم محرم 1399 2 41 18
بیابان بلا - واحد هشتم محرم 1399 19 44 20
روضه اول - شب تاسوعا محرم 1399 11 35 17
روضه دوم - شب تاسوعا محرم 1399 13 34 18
روضه سوم - شب تاسوعا محرم 1399 13 35 18
یا قمر العشیره - پیش زمینه شب تاسوعا محرم 1399 10 47 21
منم گدای اون مردی - زمینه شب تاسوعا محرم 1399 10 43 25
روی خاک صحرا - زمینه شب تاسوعا محرم 1399 4 43 20
ای مه دنیا اباالفضل - شور شب تاسوعا محرم 1399 4 43 21
نفسم تسبیه - شور شب تاسوعا محرم 1399 9 50 22
روضه درد بی دوا یا باب الحوائج - واحد شب تاسوعا محرم 1399 11 46 18
راه افتاده سمت دریا - واحد شب تاسوعا محرم 1399 7 43 20
روضه اول -شب عاشورا محرم 1399 17 37 18
روضه دوم - شب عاشورا محرم 1399 11 35 18
روضه سوم - شب عاشورا محرم 1399 14 39 20
این سحر تاریکه - زمینه شب عاشورا محرم 1399 8 43 20
ویلی حسین - زمینه شب عاشورا محرم 1399 6 45 20
امشب شهادت نامه - واحد شب عاشورا محرم 1399 10 38 20
مکن ای صبح طلوع - دودمه شب عاشورا محرم 1399 6 39 18
ای رحمت خدا - تک شب عاشورا محرم 1399 4 45 21
روضه اول - شام غریبان محرم 1399 15 31 18
روضه دوم - شام غریبان محرم 1399 16 34 17
روضه سوم - شام غریبان محرم 1399 6 33 17
تو عشق آتشین - پیش زمینه شام غریبان محرم 1399 3 44 23
اینجا عالم عشق - پیش زمینه شام غریبان محرم 1399 5 41 19
خواهر داره میبینه - زمینه شام غریبان محرم 1399 7 42 21
خیمه ها میسوزد و - واحد شام غریبان محرم 1399 4 45 21
تنهایی روی خاک داغ این صحرایی - شور شام غریبان محرم 1399 7 44 32
مجموع 3704 2016