دهه اول محرم 1399
روضه شب اول محرم 1399 7 10 15
منو رسوندیو، محرم منو کشوندیو - زمینه شب اول محرم 1399 12 9 34
بیا بیا بیرون از گودال - گودال شب اول محرم 1399 7 15 64
تو چه در پیمونه کردی که منو دیوونه کردی - شور شب اول محرم 1399 4 9 19
تو یار منی دلدار منی - شور شب اول محرم 1399 3 18 33
جانا سلام آقا - شور شب اول محرم 1399 3 10 19
ذکر شب اول محرم 1399 7 8 11
چه سیاهیه جنون آمیزی - شور شب اول محرم 1399 11 8 16
روضه شب دوم محرم 1399 7 7 9
بچه بودم که منو به خودت عادت دادی - شور شب دوم محرم 1399 5 12 23
بیا بریم دلم آروم نداره - شور شب دوم محرم 1399 5 9 9
بیا بیرون از گودال - شور گودال شب دوم محرم 1399 5 9 10
حسین ای جان شیرینم - شور شب دوم محرم 1399 5 9 13
محرم منو رسوندیو، محرم منو کشوندیو - زمینه شب دوم محرم 1399 7 10 8
محرم شور و غوغاست، بانی روضه ها زهراست - واحد شب دوم محرم 1399 8 6 9
چه سیاهیه جنون آمیزی - شور شب دوم محرم 1399 12 8 8
دلمو بردی از اینجا تا کربلا و تا خدا - شور شب دوم محرم 1399 4 11 13
دنیامی تو علت شور و غوغامی -شور شب دوم محرم 1399 3 10 8
روضه شب سوم محرم 1399 4 6 8
یاهال العالم انا کلب الرقیه - شور شب سوم محرم 1399 6 9 11
ذکر شب سوم محرم 1399 4 6 8
رجز ذکر شب سوم محرم 1399 5 7 12
به جنونم به جنونم به جنون - شور شب سوم محرم 1399 6 11 13
روضه شب چهارم محرم 1399 7 6 8
بچه بودم که منو به خودت عادت دادی - زمینه شب چهارم محرم 1399 3 7 7
دیر اومدی دیدن من زمین گیر اومدی - زمینه شب چهارم محرم 1399 8 10 9
تو چه در پیمونه کردی که منو دیوونه کردی - واحد شب چهارم محرم 1399 5 8 9
جنون بده جنون حال منو بخون - شور شب چهارم محرم 1399 6 10 14
چه سیاهیه جنون آمیزی - شور شب چهارم محرم 1399 10 8 8
عزیز فاطمه تا زنده هستم از روی مادرت شرمنده هستم - واحد شب چهارم محرم 1399 6 8 11
گفتم هوامو تو داری تو اوج بی کسی تنهام نمیذاری - شور شب چهارم محرم 1399 9 8 11
محرم شور و غوغاست، بانی روضه ها زهراست - واحد شب چهارم محرم 1399 5 6 8
حسین ای جان شیرینم - شور شب چهارم محرم 1399 5 7 9
السلام علی من جعل الله شفاء فی تربته - واحد شب پنجم محرم 1399 3 10 9
انا مجنون الحسین انا مجنون - شور شب پنجم محرم 1399 3 9 11
چو بارون در خونه تو میباریم - شور شب گپنجم محرم 1399 4 9 8
خودت آروم آروم کشوندی گودالو - شور گودال شب پنجم محرم 1399 5 9 7
در روز عاشورا محشر به پا شد - واحد شب پنجم محرم 1399 7 7 7
نبینم گوشه گودالی تو نبینم تشنه و بی حالی تو - شور گودال شب پنجم محرم 1399 5 10 10
هر کسی کربلاییه روی لبش نواییه - شور شب پنجم محرم 1399 10 10 9
واویلا آهو واویلا زمین کربلا - واحد شب پنجم محرم 1399 3 6 7
باز یل آمده است - شور شب ششم محرم 1399 7 7 7
رجز ذکر - شب ششم محرم 1399 4 7 7
ذکر شب ششم محرم 1399 7 6 7
چه شده با حنجر تو، در هم شده پیکر تو - شور گودال شب ششم محرم 1399 4 6 7
خودتو آروم آروم کشوندی گودالو - شور گودال شب ششم محرم 1399 3 7 10
اگر ساقی حسین است - شور شب ششم محرم 1399 2 9 9
جنون بده جنون، حال منو بخون -شور شب ششم محرم 1399 3 7 6
دیدی ارباب، میتونیم فدایی زینب شیم - شور شب ششم محرم 1399 3 10 10
رجز شب ششم محرم 1399 3 6 8
قید سر زدی قید سر زدم - شور شب ششم محرم 1399 4 8 7
السلام علی من جعل الله شفاء فی تربته - واحد شب هفتم محرم 1399 2 5 7
بچه بودم که منو به خودت عادت دادی - زمینه شب هفتم محرم 1399 4 7 9
پاشو بیا بیرون ز قتلگاه - شور گودال شب هفتم محرم 1399 3 7 7
تو یار منی دلدار منی - شور شب هفتم محرم 1399 3 6 11
چه شده با حنجر تو، در هم شده پیکر تو - شور گودال شب هفتم محرم 1399 4 7 8
حلقه اصحابتو میبینم - شور شب هفتم محرم 1399 2 9 8
دنیامی تو علت شور و غوغامی -شور شب هفتم محرم 1399 5 8 9
رجز ذکر شب هفتم محرم 1399 4 6 7
سوی میدان اس، دست جانان است - شور شب هفتم محرم 1399 4 9 11
کنار گهواره میگه رباب علی لای لای - واحد شب هفتم محرم 1399 7 6 6
نو گل گلزار سبط پیمبر - واحد شب هفتم محرم 1399 8 6 8
از خیمه شد بیرون شه زاده اکبر - واحد شب هشتم محرم 1399 10 6 8
ا خانه به دوشیم - شور شب هشتم محرم 1399 9 11 11
این جوان کیست که سیوای پیمبر دارد - واحد شب هشتم محرم 1399 4 7 7
بچه بودم که منو به خودت عادت دادی - شور شب هشتم محرم 1399 4 6 9
جنون بده جنون، حال منو بخون -شور شب هشتم محرم 1399 5 6 8
در خونت رد نبودم، دیگه انقدر بد نبودم - شور شب هشتم محرم 1399 3 9 8
دیوونگی رو دوست دارم بذار دیوونه باشم - شور شب هشتم محرم 1399 3 8 9
ذکر شب هشتم محرم 1399 8 8 8
مه رود میدان، شه رود میدان - شور شب هشتم محرم 1399 4 7 9
یا بنی قتل الله قو قتلوک - شور شب هشتم محرم 1399 5 8 8
شعر خوانی شب تاسوعا 1399 2 4 6
ویلی ویلی یا عباس ویلی یا عباس - شور شب تاسوعا 1399 4 8 8
رجز ذکر شب تاسوعا 1399 8 8 7
انت ذوالفضل، کریم ذوالنصب - شور شب تاسوعا 1399 5 8 9
آهای مشتی عالم، نمک غم محرم - رجز شب تاسوعا 1399 1 11 21
بدم المظلومین بدم العریان - شور گودال شب تاسوعا 1399 3 11 7
حضرت قمر میشینه قمر سازی میکنه - شور شب تاسوعا 1399 3 10 14
در علقمه یه مادر از غصه روضه میخونه - زمینه شب تاسوعا 1399 3 7 9
یارا تو چه میخواهی کنی با ما - شور شب تاسوعا 1399 4 11 9
یل کربلا ابالفضل قربون اون قد بالات - شور شب تاسوعا 1399 4 6 8
تو چه در پیمونه کردی که منو دیوونه کردی - شور شب تاسوعا 1399 2 7 9
دست از سرم بردارید، سر به سرم نذارید - شور شب تاسوعا 1399 2 10 7
روضه شب عاشورا 1399 5 6 7
بچه بودم که منو به خودت عادت دادی - زمینه شب عاشورا 1399 2 7 7
پاشو بیا بیرون ز قتلگاه - شور گودال شب عاشورا 1399 5 8 6
خودتو آروم آروم کشوندی گودالو - شور گودال شب عاشورا 1399 3 8 9
الوداع سدی - شور شب عاشورا 1399 2 9 10
هوای حرم زده به سرم، میمیرم اگه باز دوباره نرم - شعر خوانی شب عاشورا 1399 3 8 9
مجموع 737 951