دهه اول محرم 1399
شاه شاهانی، جان جانانی - پیش زمینه شب اول محرم 1399 7 29 89
برای یک شب روضه ی ما، خیلی ها زحمت میکشن - زمینه شب اول محرم 1399 14 13 28
این صدای پای عشقه، تو سینه جای عشقه - شور شب اول محرم 1399 7 18 26
میر و آقام حسن - شور شب اول محرم 1399 4 14 22
ان لقتل الحسین - شور شب اول محرم 1399 6 19 35
اصلا حسین جنس غمش فرق میکند - سنگین شب اول محرم 1399 8 11 12
مارا نسیم پرچم تو زنده میکند - واحد شب اول محرم 1399 5 10 15
موعود خدا مرد خطر میخواهد - شور شب اول محرم 1399 6 10 16
غلام غلام غلام حضرت قمرم - شور شب اول محرم 1399 9 13 15
اذا زلزلت الارض به میدان آمد علی - شور شب اول محرم 1399 4 49 115
مادی گفت بنیم - شور و روضه شب اول محرم 1399 7 7 13
عشق میکنم به صحن گوهر شادت - شور شب اول محرم 1399 8 11 15
روضه آخر - شب اول محرم 1399 4 8 10
چقدر نام تو زیباست - روضه شب دوم محرم 1399 15 7 7
نمیخوام به نوکریت فقط عادت بکنم - روضه شب دوم محرم 1399 10 6 6
ای دلا دلدار حسین، سید و سالار حسین - پیش زمینه شب دوم محرم 1399 5 5 5
خونه خرابم کردی دق دادی این همه نوکرا - زمینه شب دوم محرم 1399 18 7 8
خدا به عشقش مباهات میکنه - شور شب دوم محرم 1399 13 11 6
یک ساله انتظار کشیدم - شور شب دوم محرم 1399 13 5 7
موعود خدا مرد خطر میخواهد - شور شب دوم محرم 1399 8 6 6
حضرت مسلم شهید راه کربلا - شور شب دوم محرم 1399 9 7 6
شمیم ماتم آمده رایحه غم آمده - شور شب دوم محرم 1399 14 6 5
یه عده با عصا یه عده بی حیا - شور شب دوم محرم 1399 14 7 9
اربابم حسینه شاه عالمینه - واحد شب دوم محرم 1399 11 7 7
بت شکنی عمریه عشق منی - واحد شب دوم محرم 1399 4 5 8
محرم آمده خوابم یا بیدار - سنگین شب دوم محرم 1399 10 5 6
از دوری رویت شده ام بی سر و سامان - دودمه شب دوم محرم 1399 10 5 6
روضه شب سوم محرم 1399 15 5 6
شاه شاهانی جان جانانی - پیش زمینه شب سوم محرم 1399 9 5 5
کسی نگفت یه دختر سه ساله - زمینه شب سوم محرم 1399 18 5 10
شاه بانو رقیه - شور شب سوم محرم 1399 2 5 6
اگه عاشق باشی حس نمیکنی ثانیه ها رو - شور شب سوم محرم 1399 7 11 10
رقیه با زینب پرچم دار نهضتی - شور شب سوم محرم 1399 14 7 4
گردان 118 تو سپاهه - شور ترکیبی شب سوم محرم 1399 10 7 10
اسم تو ورد زبونم، نوکری تو رگای خونم - شور شب سوم محرم 1399 10 10 7
سالار زینب - شور لطمه زنی شب سوم محرم 1399 20 7 5
مستو مجنونم مابین گریه - واحد شب سوم محرم 1399 7 5 6
قرار منه نگار منه - سنگین شب سوم محرم 1399 9 5 6
از هجر تو گریان شده - دودمه شب سوم محرم 1399 6 5 7
تو میدون چه رزم جانانیه - زمینه شب چهارم محرم 1399 12 5 6
شوریده و شیدای توام - زمینه شب چهارم محرم 1399 9 5 6
زن نگو بگو قهرمان عاشورا - شور شب چهارم محرم 1399 5 5 7
کسی ندیده مثل بچه های زینب - شور شب چهارم محرم 1399 18 7 8
باید از پشیمونی ها پر باشم - شور احساسی شب چهار محرم 1399 5 6 6
صاحب علم قمر -شور شب چهارم محرم 1399 2 6 7
در بین سینه زن ها - واحد شب چهارم محرم 1399 6 6 6
سالار زینب - شور لطمه زنی شب چهارم محرم 1399 7 5 5
گلی گم کرده ام میجویم اورا -شور لطمه زنی شب چهارم محرم 1399 13 5 7
چه شرمنده ام چه حسرتم - سنگین شب چهارم محرم 1399 7 5 5
روضه شب پنجم محرم 1399 8 5 5
شاه شاهانی - پیش زمینه شب پنجم محرم 1399 12 5 6
قربون نگاه پاکت آخر خودتو رسوندی - زمینه شب پنجم محرم 1399 13 6 5
برای یه عاشق که دیوونه ی یاره - شور شب پنجم محرم 1399 20 6 11
سردار جناح راست سپاه - شور شب پنجم محرم 1399 7 5 7
عموزاده ها رفتن و آمدن - شور شب پنجم محرم 1399 18 5 6
ابن المرتضی و ابوالقاسم - شور شب پنجم محرم 1399 8 5 6
حب الحسن أجننی - شور شب پنجم محرم 1399 8 6 8
فرزند شیر جمل - واحد شب پنجم محرم 1399 8 6 7
توی قتلگاه چه غوغا شده - سنگین شب پنجم محرم 1399 4 5 5
سلطان ملک اقتدار یا حیدر یا حیدر - شور شب پنجم محرم 1399 6 6 10
یه عده با عصا یه عده بی حیا - شور لطمه زنی شب پنجم محرم 1399 15 5 10
او میدوید و من میدویدم - لطمه زنی شب پنجم محرم 1399 5 5 5
کرده تسخیر به یک غمزه همه دل ها را - شور شب پنجم محرم 1399 4 5 8
روضه شب ششم محرم 1399 20 5 5
شاه شاهانی جان جانانی - پیش زمینه شب ششم محرم 1399 5 5 5
روی زمین بین سر های بی شمار - زمینه شب ششم محرم 1399 9 5 5
شده وقت بیکار نقابت رو بردار - شور شب ششم محرم 1399 7 4 6
سلام الله علی قاسم - شور شب ششم محرم 1399 10 6 6
تیغ ابرو تو زور بازو تو - شور شب ششم محرم 1399 19 6 6
برو میدان تا بفهمن اصل و نسب یعنی چه - شور شب ششم محرم 1399 8 5 6
یکتا و بی همتا ای قامت رعنا - شور شب ششم محرم 1399 3 8 8
یه عده با عصا یه عده بی حیا - شور لطمه زنی شب ششم محرم 1399 12 5 6
آهو واویلا او میدوید و من میدویدم - لطمه زنی شب ششم محرم 1399 7 7 7
روضه شب هفتم محرم 1399 12 5 5
شاه شاهانی جان جانانی - پیش زمینه شب هفتم محرم 1399 9 4 5
خونه خرابم کردی دورت بگردم - شور شب هفتم محرم 1399 19 6 6
یه عمره توی زندگی - شور شب هفتم محرم 1399 9 5 6
توی میدان رجزش با همه فرق داره - شور شب هفتم محرم 1399 7 5 7
دلبر شش ماهه علی اصغر لشکر شش ماهه علی اصغر - شور شب هفتم محرم 1399 10 5 7
یه عده با عصا یه عده بی حیا - شور لطمه زنی شب هفتم محرم 1399 13 5 5
من آبم هنوز، شرمنده کودک ربابم - شور شب هفتم محرم 1399 6 4 4
ای دل و دلدار حسین - پیش زمینه شب هشتم محرم 1399 10 5 5
شب جمعه ها که میشه - زمینه شب هشتم محرم 1399 7 6 5
برای یه عاشق که دیوونه یاره -شور شب هشتم محرم 1399 12 4 6
یوسف کجا رخ زبیای تو - شور شب هشتم محرم 1399 13 5 6
میخونم امشب به اذن خود دلبر - شور شب هشتم محرم 1399 9 5 6
صدانم میزنه چشمام تار شده - سنگین شب هشتم محرم 1399 11 5 5
با سیرت زهرا و هیبت حیدر - واحد شب هشتم محرم 1399 5 4 6
اربابم حسین شاه عالمینه - واحد شب هشتم محرم 1399 6 6 7
مولا با دمام ما ابد درباره - تک شب هشتم محرم 1399 15 5 5
سالار زینب - لطمه زنی شب هشتم محرم 1399 9 5 6
آقام آقام سلطان قلبم - شور شب هشتم محرم 1399 8 5 8
بهمم ریخته این ذلف در همتا - زمینه شب تاسوعا 1399 18 6 6
فکرات رو کردی کجا میری ای تیر - زمینه شب تاسوعا 1399 16 5 5
یا ابوالفرجه مولانا ابوفاضل - شور شب تاسوعا 1399 6 6 5
برای یه عاشق که دیوونه یاره - شور شب تاسوعا 1399 11 5 6
با صلابت از خیمه بیرون زد - شور شب تاسوعا 1399 8 6 5
وسط معرکه تو میدان یک طرفغ رقیه یک طرف اباالفضل - شور شب تاسوعا 1399 13 7 5
غلام غلام غلامه حضرت قمرم - شور شب تاسوعا 1399 8 4 5
عمریه که کلب در حضرت عباسم - شور شب تاسوعا 1399 11 6 4
شاه جانی و ما همه فانی - واحد شب تاسوعا 1399 6 5 4
علمدار من سپهدار من - سنگین شب تاسوعا 1399 9 5 5
روضه شب عاشورا 1399 15 5 5
تو توی آسمون بودی چشم ازت بر نمیداشتم - زمینه شب عاشورا 1399 16 7 5
خدا به عشقش مباهات میکنه - زمینه شب عاشورا 1399 15 5 5
میریزه اشکام مثل بارون دونه دونه - شور شب عاشورا 1399 5 8 7
مادر مادر آرومه دلم نیم نگاته - شور شب عاشورا 1399 4 5 6
مادرم باش سایه ی روی سرم باش - شور شب عاشورا 1399 6 7 7
ای اهل شام اسکوتو همه - شور شب عاشورا 1399 7 8 7
مجموع 758 1009