استاد زارع شیرازی دهه اول محرم 1399
  • استاد زارع شیرازی دهه اول محرم 1399

  • استاد زارع شیرازی

  • سال : 1399
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 20
  • تعداد نمایش آلبوم: 946

توضیحات آلبوم:

1.مخترع فنون غیرتقلیدی و شیوه فرمولیک برای اولین بار در آموزش مداحی کشور... 2.خصوصی مجازی بااستادبه400شهروروستای داخل وخارج کشوررسید... {تنهاکلاس با300تا700امتحان تک نفره صددرصدکارگاهی ازهرهنرجو توسط شخص مدرس مطرح کشوری}دوره ها از 15 روز فشرده با تسلط کامل تا 2 ساله حرفه ای ...3.این کلاس ازلحاظ فنون غیرتقلیدی وفرمولیک وتک نفره بامدرس مطرح وارتباط مستقیم وخصوصی ومقدارامتحان درهیچ جای کشورشبیه ندارد... 4.ثبت نام فقط درتلگرام به رابط ثبت نام جهت گزارش به روسای مجموعه... 09107713121 ....5.باسوابق تدریس در 50 ارگان واماکن مذهبی کشور با تربیت 6000 شاگرد مداح ....6.طراح تنها روضه های فرمولیک و غیرتقلیدی کشور به نام های مقبول و مجلسی و حرفه ای ...7.مبدع شیوه تدریس خصوصی مستقیم و بدون واسطه با استاد مطرح کشوری با 300 تا700 امتحان از هر هنرجو درفضای شخصی و خصوصی ..8..موسس شیوه تمام کارگاه و امتحان عملی و اجرایی در کلاسهای مشهور استاد در عمومی های حضوری قم و تهران 92 تا 94 با تربیت 2500 شاگرد روضه خوان و مداح مسلط از جمع مدیران ومسیولین و سخنرانان و مداحان کشور و 3500 شاگرد مداح درخصوصی های مجازی از 94 تا 99 ازطریق صوت از داخل وخارج کشور... 9.تنهامدرس با سابقه 15 سال تدریس 100 درصد کارگاهی وامتحان عملی بدون ذره ای مطالب سخنرانی یا اخلاق واداب یا سی دی فروشی یا کتاب فروشی درتدریس به هنرجو.... ....10-تنهاکلاس با3فیلم مصاحبه با توضیحات و جواب بخ تمام سوالات فنی و اجرایی به هنرجویان کشور و نحوه اختراع فنون غیر تقلیدی در کل کشور و 4 فیلم مستند وصدها پیام تشکر شاگردان مداح از مداحان ومدیران وسخنرانان درکانال تشکرها وصفحه سوابق وبسایت باانتشار صدها نام ازمدیران ومسیولین ومداحان وسخنرانان کشور و2مجوز وگواهی تدریس از 2ارگان کشور ... 11-استاد تمام دستگاه های آوازی و موسیقی به سبک عالی وبسایت رسمی http://zareshirazi.com کانال اصلی تلگرام t.me/ostadzareshirazi110 اینستاگرام ostad_zareshirazi110yaali

زمینه جدید امیرم نمیدونی اینجا اول محرم 1399 zareshirazi.com 1 109 360
واحد جدید همه با هم رو سرم ریختن دهه اول محرم 1399 zareshirazi.com 1 91 149
زمینه جدید چه زجرا کشیدم اول محرم 1399 zareshirazi.com 1 74 106
واحد جدید وجودم لبریزه از غربت اول محرم 1399 zareshirazi.com 1 69 101
واحد جدید همون آدمها که لبیک از روی لباشون نمی افتاد اول محرم 1399 zareshirazi.com 1 62 64
زمینه جدید حسین جان خودم هیچ برای تو دل بیقراره اول محرم 1399 zareshirazi.com 1 67 104
سینه زنی عمه ساداتم تو راهه استاد زارع شیرازی 3 محرم 1399 zareshirazi.com 1 39 50
سینه زنی مهمون نوازیشون با سنگه استاد زارع شیرازی 2 محرم 1399 zareshirazi.com 1 38 18
سینه زنی تور رو خدا کج کن مسیرو استاد زارع شیرازی 2 محرم 1399 zareshirazi.com 1 37 17
سینه زنی زینب زینب استاد زارع شیرازی 2 محرم 1399 zareshirazi.com 1 39 34
سینه زنی پیری واسه من استاد زارع شیرازی 3 محرم 1399 zareshirazi.com 1 33 19
قطعه روضه پیری واسه من زوده استاد زارع شیرازی 3 محرم 1399 zareshirazi.com 1 37 18
قطعه روضه باز شدن راه اربعین استاد زارع شیرازی 1 محرم 1399 zareshirazi.com 1 31 23
سینه زنی تو دلم میگفتم بابا استاد زارع شیرازی 3 محرم 1399 zareshirazi.com 1 37 22
سینه زنی مادر دو جوونی استاد زارع شیرازی 2 محرم 1399 zareshirazi.com 1 31 18
سینه زنی زخمی خیزرونی استاد زارع شیرازی 2 محرم 1399 zareshirazi.com 1 32 17
سینه زنی پیراهنش رو به زمین داغ استاد زارع شیرازی 2 محرم 1399 zareshirazi.com 1 40 28
مصاحبه سوم صوت 1 مرداد 1399 استاد زارع شیرازی مخترع فنون غیر تقلیدی در باب آموزش مداحی و راهکارها در کشور zareshirazi.com 20 23 8
مصاحبه سوم صوت 2 مرداد 1399 استاد زارع شیرازی مخترع فنون غیر تقلیدی در باب آموزش مداحی و راهکارها در کشور zareshirazi.com 19 24 2
مصاحبه سوم صوت 3 مرداد 1399 استاد زارع شیرازی مخترع فنون غیر تقلیدی در باب آموزش مداحی و راهکارها در کشور zareshirazi.com 17 27 6
مجموع 940 1164