دهه اول محرم 1399
پیش زمینه جدید ای که ولای تو بهترین نعم است شب اول دهه اول محرم 1399 4 219 618
زمینه جدید نیست دل تو دلم شب اول دهه اول محرم 1399 8 307 522
شور جدید بفداش آخ که چه اربابی شب اول دهه اول محرم 1399 6 425 664
شور جدید تا که دنیا دنیاست نشون میده عشقت شب اول دهه اول محرم 1399 1 285 419
شور جدید بهشتم حسین یه گوشه رو قلبم نوشتم حسین شب اول دهه اول محرم 1399 2 267 438
شور جدید قرارم حسین برای حرم بی قرارم حسین شب اول دهه اول محرم 1399 2 245 293
شور جدید رفیق زیاد دارم ولی این آقا یه چیز دیگه ست شب اول دهه اول محرم 1399 4 223 225
واحد جدید بعضی وقتا مثلا تو جمعه شبها شب اول دهه اول محرم 1399 13 256 269
شور جدید شبای دلتنگی په بی طاقت بودم شب اول دهه اول محرم 1399 4 229 231
شور جدید کرببلا نبر ز یادم شب اول دهه اول محرم 1399 4 155 158
شعر خوانی جدید ماه و یا اینکه آفتابی تو شب اول دهه اول محرم 1399 11 126 101
پیش زمینه جدید از اشک مانده ردِی شب اول دهه اول محرم 1399 2 120 126
زمینه جدید آخر کار دوری دشواره شب اول دهه اول محرم 1399 8 162 175
شور جدید یادمه همیشه از خدا میخواستم شب اول دهه اول محرم 1399 5 236 205
شور جدید هوایی و به شور و شینم شب اول دهه اول محرم 1399 2 195 172
شور جدید هوا هوای حسین شب اول دهه اول محرم 1399 4 201 157
ذکر شب اول دهه اول محرم 1399 1 67 58
شعر خوانی جدید غیر از محرم و غم اربابم و حرم دهه اول محرم 1399 4 100 93
شور جدید نیست دل تو دلم که باز غمت رو میبنم یا نه دهه اول محرم 1399 5 185 134
شور جدید بسم الله الرحمن الرحیم دهه اول محرم 1399 1 160 223
زمینه جدید بوی ماه غم پیچیده بازم دهه اول محرم 1399 12 174 142
واحد جدید تاب وتبم نمی افته اسمت از روی لبم دهه اول محرم 1399 8 239 199
شور جدید تنگه دل من برا زیارت دهه اول محرم 1399 7 227 200
شور جدید قربون اسمت حسین چقده دل میبره دهه اول محرم 1399 9 266 261
ذکر دهه اول محرم 1399 2 61 80
پیش زمینه جدید عمریست که سوز و اشک و ماتم دارم دهه اول محرم 1399 3 149 135
زمینه جدید نمیشه باورم محرمت بیاد و بین روضه هات نباشم دهه اول محرم 1399 5 295 338
مجموع 5574 6636

برچسب های آلبوم دهه اول محرم 1399