دهه اول محرم 1399
پیش زمینه جدید ای که ولای تو بهترین نعم است شب اول دهه اول محرم 1399 4 251 651
زمینه جدید نیست دل تو دلم شب اول دهه اول محرم 1399 8 342 552
شور جدید بفداش آخ که چه اربابی شب اول دهه اول محرم 1399 6 455 698
شور جدید تا که دنیا دنیاست نشون میده عشقت شب اول دهه اول محرم 1399 1 313 444
شور جدید بهشتم حسین یه گوشه رو قلبم نوشتم حسین شب اول دهه اول محرم 1399 2 296 467
شور جدید قرارم حسین برای حرم بی قرارم حسین شب اول دهه اول محرم 1399 2 264 324
شور جدید رفیق زیاد دارم ولی این آقا یه چیز دیگه ست شب اول دهه اول محرم 1399 4 259 253
واحد جدید بعضی وقتا مثلا تو جمعه شبها شب اول دهه اول محرم 1399 13 290 293
شور جدید شبای دلتنگی په بی طاقت بودم شب اول دهه اول محرم 1399 4 259 255
شور جدید کرببلا نبر ز یادم شب اول دهه اول محرم 1399 4 181 182
شعر خوانی جدید ماه و یا اینکه آفتابی تو شب اول دهه اول محرم 1399 11 156 120
پیش زمینه جدید از اشک مانده ردِی شب اول دهه اول محرم 1399 2 147 150
زمینه جدید آخر کار دوری دشواره شب اول دهه اول محرم 1399 8 177 194
شور جدید یادمه همیشه از خدا میخواستم شب اول دهه اول محرم 1399 5 260 225
شور جدید هوایی و به شور و شینم شب اول دهه اول محرم 1399 2 213 203
شور جدید هوا هوای حسین شب اول دهه اول محرم 1399 4 220 188
ذکر شب اول دهه اول محرم 1399 1 80 77
شعر خوانی جدید غیر از محرم و غم اربابم و حرم دهه اول محرم 1399 4 120 109
شور جدید نیست دل تو دلم که باز غمت رو میبنم یا نه دهه اول محرم 1399 5 198 157
شور جدید بسم الله الرحمن الرحیم دهه اول محرم 1399 1 174 246
زمینه جدید بوی ماه غم پیچیده بازم دهه اول محرم 1399 12 188 162
واحد جدید تاب وتبم نمی افته اسمت از روی لبم دهه اول محرم 1399 8 267 219
شور جدید تنگه دل من برا زیارت دهه اول محرم 1399 7 246 220
شور جدید قربون اسمت حسین چقده دل میبره دهه اول محرم 1399 9 287 284
ذکر دهه اول محرم 1399 2 74 101
پیش زمینه جدید عمریست که سوز و اشک و ماتم دارم دهه اول محرم 1399 3 163 151
زمینه جدید نمیشه باورم محرمت بیاد و بین روضه هات نباشم دهه اول محرم 1399 5 315 384
مجموع 6195 7309

برچسب های آلبوم دهه اول محرم 1399