دهه اول محرم 1399
پیش زمینه جدید ای که ولای تو بهترین نعم است شب اول دهه اول محرم 1399 4 173 509
زمینه جدید نیست دل تو دلم شب اول دهه اول محرم 1399 8 251 450
شور جدید بفداش آخ که چه اربابی شب اول دهه اول محرم 1399 6 345 589
شور جدید تا که دنیا دنیاست نشون میده عشقت شب اول دهه اول محرم 1399 1 235 368
شور جدید بهشتم حسین یه گوشه رو قلبم نوشتم حسین شب اول دهه اول محرم 1399 2 220 373
شور جدید قرارم حسین برای حرم بی قرارم حسین شب اول دهه اول محرم 1399 2 206 251
شور جدید رفیق زیاد دارم ولی این آقا یه چیز دیگه ست شب اول دهه اول محرم 1399 4 173 200
واحد جدید بعضی وقتا مثلا تو جمعه شبها شب اول دهه اول محرم 1399 13 218 239
شور جدید شبای دلتنگی په بی طاقت بودم شب اول دهه اول محرم 1399 4 180 198
شور جدید کرببلا نبر ز یادم شب اول دهه اول محرم 1399 4 121 135
شعر خوانی جدید ماه و یا اینکه آفتابی تو شب اول دهه اول محرم 1399 11 81 82
پیش زمینه جدید از اشک مانده ردِی شب اول دهه اول محرم 1399 2 86 108
زمینه جدید آخر کار دوری دشواره شب اول دهه اول محرم 1399 8 140 151
شور جدید یادمه همیشه از خدا میخواستم شب اول دهه اول محرم 1399 5 195 176
شور جدید هوایی و به شور و شینم شب اول دهه اول محرم 1399 2 154 151
شور جدید هوا هوای حسین شب اول دهه اول محرم 1399 4 166 141
ذکر شب اول دهه اول محرم 1399 1 54 46
شعر خوانی جدید غیر از محرم و غم اربابم و حرم دهه اول محرم 1399 4 73 75
شور جدید نیست دل تو دلم که باز غمت رو میبنم یا نه دهه اول محرم 1399 5 157 115
شور جدید بسم الله الرحمن الرحیم دهه اول محرم 1399 1 138 190
زمینه جدید بوی ماه غم پیچیده بازم دهه اول محرم 1399 12 161 119
واحد جدید تاب وتبم نمی افته اسمت از روی لبم دهه اول محرم 1399 8 199 171
شور جدید تنگه دل من برا زیارت دهه اول محرم 1399 7 196 171
شور جدید قربون اسمت حسین چقده دل میبره دهه اول محرم 1399 9 232 222
ذکر دهه اول محرم 1399 2 48 64
پیش زمینه جدید عمریست که سوز و اشک و ماتم دارم دهه اول محرم 1399 3 136 119
زمینه جدید نمیشه باورم محرمت بیاد و بین روضه هات نباشم دهه اول محرم 1399 5 271 282
مجموع 4609 5695

برچسب های آلبوم دهه اول محرم 1399