دهه اول محرم 1399
  • دهه اول محرم 1399

  • حاج مهدی اکبری

  • سال : 1399
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 79
  • تعداد نمایش آلبوم: 1414
بوی اسفندت پیچیده -زمینه استقبال محرم 1399 3 428 1007
آرامش آغوش تو کم داره قلبم - زمینه استقبال محرم 1399 5 364 619
نمیدونن که خاک اینجا شفاست - شور استقبال محرم 1399 5 451 858
آخرش چشم تر تو خواهرت را میکشد - واحد شب دوم محرم 1399 18 177 218
گریه به عزای تو - شور شب دوم محرم 1399 13 245 241
روح حماسه سازت - واحد شب دوم محرم 1399 3 144 131
با حیا با نسب زینت پادشه عرب - شور شب دوم محرم 1399 11 229 224
من تا ابد عاشق یارم - شور شب اول محرم 1399 1 140 152
یادمون رفته مگه تو گرفتاری و مشکلات توسل کردیم -شور شب اول محرم 1399 5 238 200
هزار ساله کم نشد غم آقام - شور شب اول محرم 1399 7 200 196
عمریه روضه برا ارباب بی سر میگیریم - زمینه شب اول محرم 1399 6 161 177
باز این چه شورش است - واحد شب اول محرم 1399 5 157 160
روضه شب اول محرم 1399 18 16 17
ای غریب آقا جون من فدات - زمینه شب اول محرم 1399 6 14 14
هزار ساله کم نشده غم آقا - شور شب اول محرم 1399 7 14 16
باز این چه شورش است -سنگین شب اول محرم 1399 6 15 13
روضه تسکین درد - سنگین شب اول محرم 1399 6 14 14
یادمون رفته مگه - شور شب اول محرم 1399 5 15 14
من تا ابد عاشق یارم - شور شب اول محرم 1399 2 14 13
یا حیا تا نسب زینت پادشه عرب - شور شب دوم محرم 1399 12 15 13
آخرش چشم تر تو خواهرت را می کشد - سنگین شب دوم محرم 1399 18 16 14
روضه حماسه ساز - سنگین شب دوم محرم 1399 4 14 14
گریه به عزای تو هرچند نمی باشد - شور شب دوم محرم 1399 14 15 16
رواق خاک آلود شبستانی که من دارم - سنگین شب سوم محرم 1399 10 13 13
دل را به درگاه جانان تو می سپارم - سنگین شب سوم محرم 1399 14 14 14
ای که مرا خوانده ای - سنگین شب سوم محرم 1399 4 12 13
روزی منه توی دستای تو - شور شب سوم محرم 1399 10 13 13
ای که مرا خوانده ای - زمینه شب چهارم محرم 1399 7 11 13
پای کار حسین میمونم تا ابد - شور شب چهارم محرم 1399 5 11 11
نگیری اسمتو از من - شور شب چهارم محرم 1399 5 10 11
دور شدم از تو توی دنیا - سنگین شب چهارم محرم 1399 7 11 11
ای مستجاب الدعو محتاج دعاتم - شور شب چهارم محرم 1399 4 11 13
گلای پر پر و این دوتا لشکر - زمینه شب پنجم محرم 1399 7 11 12
من کجا و رو ضه هات - شور شب پنجم محرم 1399 5 12 13
چه خوبه همین تقدیر - شور شب پنجم محرم 1399 6 12 16
دسته گلامو آوردم - سنگین شب پنجم محرم 1399 6 11 13
کاش آقا منم غلامت بودم - شور شب پنجم محرم 1399 6 14 13
چقده نوکر بینمون هست - شور شب پنجم محرم 1399 10 15 12
کردی دلم رو مضطر - زمینه شب ششم محرم 1399 8 11 15
بروی لبهام قاسم - شور شب ششم محرم 1399 5 10 12
بردن اسمت خیر العمل - شور شب ششم محرم 1399 4 11 12
مایوس نمی شم - شور شب ششم محرم 1399 4 12 13
تویی دلربا و دلبر - واحد شب ششم محرم 1399 5 12 13
هر ثانیه روضه - سنگین شب ششم محرم 1399 4 11 12
هر چقدرم طولانی - شور شب ششم محرم 1399 4 11 12
روضه شب هفتم محرم 1399 14 13 13
لا لا گل مادر - زمینه شب هفتم محرم 1399 7 13 14
ز چشمت چشم آن دارم - شور شب هفتم محرم 1399 5 12 12
باز زدم آقا به تو رو - شور شب هفتم محرم 1399 7 13 14
بیایید امشب همراه مادر - سنگین شب هفتم محرم 1399 8 12 13
من اون حسرتی بی چاره - شور شب هفتم محرم 1399 6 13 12
روضه شب هشتم محرم 1399 15 10 12
میدون برو آهسته بابا - زمینه شب هشتم محرم 1399 7 11 12
علی سرو رعنای حسین - شور شب هشتم محرم 1399 5 12 12
پای سفره ی تو قد کشیده - شور شب هشتم محرم 1399 5 11 12
ای به هنگام دفن - سنگین شب هشتم محرم 1399 7 12 12
میکده را مشتری ام - تک شب هشتم محرم 1399 4 12 13
آقای مظلومم کسی رو نداری - شور شب هشتم محرم 1399 7 12 15
سیاهی علمت - شور شب تاسوعا 1399 4 12 12
کاش آقا منم غلامت بودم - شور شب تاسوعا 1399 3 13 12
یه خیابونی رویایی - شور شب تاسوعا 1399 7 12 13
اباالفضل من علمدار من - زمینه ظهر تاسوعا محرم 1399 6 12 14
تو رفتی و حرم قیامت شد - شور ظهر تاسوعا محرم 1399 4 12 15
مادرم نیست - شور ظهر تاسوعا محرم 1399 5 12 12
و فدیناهو به ذبح العظیم - شور ظهر تاسوعا محرم 1399 3 11 12
روی خاکا شاخه های یاس - سنگین ظهر تاسوعا محرم 1399 7 12 12
رفته امیر لشکرش را پس بگیرد - سنگین ظهر تاسوعا محرم 1399 5 12 11
رفع الله رایت العباس - تک ظهر تاسوعا محرم 1399 7 12 12
با شکوه و صلابت - شور ظهر تاسوعا محرم 1399 4 10 11
کسی که بار علم - شور ظهر تاسوعا 1399 7 12 13
فقیر بی نوای عالمم - شور ظهر تاسوعا محرم 1399 3 11 13
حدود ساعت 3 - زمینه شب عاشورا محرم 1399 6 11 14
شرم از شیون و گریه ما کن - شور شب عاشورا محرم 1399 11 11 14
دل تو دلم نیست - واحد شب عاشورا محرم 1399 9 13 16
شعله بر تن مزن - سنگین شب عاشورا محرم 1399 3 11 13
روضه شام غریبان محرم 1399 16 12 13
چقدر شلوغه گودال - زمینه شام غریبان محرم 1399 16 13 13
حرف قلبم رو میگم بدونی - تک شام غریبان محرم 1399 5 12 13
تو که باشی - شور شام غریبان محرم 1399 7 13 12
مجموع 3760 5057