11 و 16 و 17 و 18 دی 1398 فاطمیه اول
  • 11 و 16 و 17 و 18 دی 1398 فاطمیه اول

  • کربلایی جواد مقدم

  • سال : 1398
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 20
  • تعداد نمایش آلبوم: 523
شور کار و بار من فاطمیه اول 1398 14 257 250
واحد ما را خدا نیافرید فاطمیه اول 1398 8 147 138
شور ناله سحرم کربلا فاطمیه اول 1398 4 154 129
شعر خوانی 1 فاطمیه اول 1398 6 63 57
زمینه من رو حلال کن فاطمیه اول 1398 7 181 153
ذکر حسین فاطمیه اول 1398 2 72 61
شور دنیا همش قفسمه فاطمیه اول 1398 4 141 100
واحد دلخوشی تموم سال من فاطمیه اول 1398 12 143 105
شور جانها به فدای تو فاطمیه اول 1398 6 182 118
شور بهشتم حسین فاطمیه اول 1398 8 166 130
شعر خوانی 2 فاطمیه اول 1398 2 55 37
شور ارباب ارباب فاطمیه اول 1398 16 171 98
شور یه روزی به کار میام فاطمیه اول 1398 9 158 93
شور ما نمیشیم کم ارادت فاطمیه اول 1398 6 156 104
تک شبی آخر من دیوانه فاطمیه اول 1398 7 142 86
شور نفس راحت منه فاطمیه اول 1398 3 129 74
شور هر آنکسی که در این حلقه نیست فاطمیه اول 1398 1 125 99
زمینه تا که نفست میگیره فاطمیه اول 1398 7 155 102
واحد آرزوی همه یوسف فاطمه فاطمیه اول 1398 14 145 104
روضه فاطمیه اول 1398 16 107 61
مجموع 2849 2099