دستورات به هنرجویان آموزش مداحی کشور
  • دستورات به هنرجویان آموزش مداحی کشور

  • استاد زارع شیرازی

  • سال : 1398
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 76
  • تعداد نمایش آلبوم: 1768

توضیحات آلبوم:

1.مخترع فنون غیرتقلیدی و شیوه فرمولیک برای اولین بار در آموزش مداحی کشور... 2.خصوصی مجازی بااستادبه400شهروروستای داخل وخارج کشوررسید... {تنهاکلاس با300تا700امتحان تک نفره صددرصدکارگاهی ازهرهنرجو توسط شخص مدرس مطرح کشوری}دوره ها از 15 روز فشرده با تسلط کامل تا 2 ساله حرفه ای ...3.این کلاس ازلحاظ فنون غیرتقلیدی وفرمولیک وتک نفره بامدرس مطرح وارتباط مستقیم وخصوصی ومقدارامتحان درهیچ جای کشورشبیه ندارد... 4.ثبت نام فقط درتلگرام به رابط ثبت نام جهت گزارش به روسای مجموعه... 09107713121 ....5.باسوابق تدریس در 50 ارگان واماکن مذهبی کشور با تربیت 6000 شاگرد مداح ....6.طراح تنها روضه های فرمولیک و غیرتقلیدی کشور به نام های مقبول و مجلسی و حرفه ای ...7.مبدع شیوه تدریس خصوصی مستقیم و بدون واسطه با استاد مطرح کشوری با 300 تا700 امتحان از هر هنرجو درفضای شخصی و خصوصی ..8..موسس شیوه تمام کارگاه و امتحان عملی و اجرایی در کلاسهای مشهور استاد در عمومی های حضوری قم و تهران 92 تا 94 با تربیت 2500 شاگرد روضه خوان و مداح مسلط از جمع مدیران ومسیولین و سخنرانان و مداحان کشور و 3500 شاگرد مداح درخصوصی های مجازی از 94 تا 99 ازطریق صوت از داخل وخارج کشور... 9.تنهامدرس با سابقه 15 سال تدریس 100 درصد کارگاهی وامتحان عملی بدون ذره ای مطالب سخنرانی یا اخلاق واداب یا سی دی فروشی یا کتاب فروشی درتدریس به هنرجو.... ....10-تنهاکلاس با3فیلم مصاحبه با توضیحات و جواب بخ تمام سوالات فنی و اجرایی به هنرجویان کشور و نحوه اختراع فنون غیر تقلیدی در کل کشور و 4 فیلم مستند وصدها پیام تشکر شاگردان مداح از مداحان ومدیران وسخنرانان درکانال تشکرها وصفحه سوابق وبسایت باانتشار صدها نام ازمدیران ومسیولین ومداحان وسخنرانان کشور و2مجوز وگواهی تدریس از 2ارگان کشور ... 11-استاد تمام دستگاه های آوازی و موسیقی به سبک عالی وبسایت رسمی http://zareshirazi.com کانال اصلی تلگرام t.me/ostadzareshirazi110 اینستاگرام ostad_zareshirazi110yaali

مستند 1 آموزش مداحی برتر کشور zareshirazi.com 6 419 649
مستند 2 آموزش مداحی برتر کشور zareshirazi.com 2 147 142
مستند 3 آموزش مداحی برتر کشورzareshirazi.com 40 136 65
مستند 4 آموزش مداحی برتر کشورzareshirazi.com 19 88 39
ناگفته های استاد در تدریس مداحی کشورzareshirazi.com 5 118 40
نماهنگ زائر حرم استاد زارع شیرازی zareshirazi.com 1 83 15
توصیه در باب مدیریت هزینه آموزش به هنرجویان مداحی کشور zareshirazi.com 6 99 33
اگر تمام کلاسهای کشور صد در صد کارگاه محض بود چه میشد zareshirazi.com 6 87 7
توصیه حیاتی به هنر جویان آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 7 84 16
حرفهای مگو در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 22 83 27
خاطرات غم در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 24 79 11
اسرار معنوی در آموزش مداحی zareshirazi.com 9 71 19
توصیه از کنار حرم امام حسین ع در باب آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 9 52 13
توضیح در باب صداهای مختلف در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 4 92 35
دستورات 1 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 7 173 135
دستورات 2 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 8 120 82
دستورات 3 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 11 136 51
دستورات 4 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 14 124 62
دستورات 5 قسمت اول در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 4 103 44
دستورات 5 قسمت دوم در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 14 127 40
دستورات 6 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 11 115 36
دستورات 7 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 16 151 29
دستورات 8 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 18 134 24
دستورات 9 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 11 132 25
دستورات 10 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 12 126 31
دستورات 11 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 10 107 21
دستورات 12 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 17 117 13
دستورات 13 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 6 110 10
دستورات 14 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 8 106 12
دستورات 15 قسمت اول در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 13 115 16
دستورات 5 قسمت دوم در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 13 130 9
دستورات 17 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 19 89 10
دستورات 18 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 5 102 17
دستورات 19 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 16 109 20
دستورات 20 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 9 102 10
دستورات 21 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 4 97 13
دستورات 22 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 18 113 13
دستورات 23 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 3 93 10
دستورات 24 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 2 97 8
دستورات 25 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 9 102 9
دستورات 26 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 13 108 6
دستورات 27 قسمت اول در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 11 77 6
دستورات 27 قسمت دوم در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 11 94 9
دستورات 28 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 19 107 18
دستورات 29 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 20 106 8
دستورات 30 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 8 104 7
دستورات 31 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 6 101 6
دستورات 32 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 8 95 6
دستورات 33 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 15 104 6
دستورات 34 قسمت اول در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 6 92 11
دستورات 34 قسمت دوم در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 1 82 17
دستورات 35 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 10 97 6
دستورات 36 قسمت اول در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 12 90 7
دستورات 36 قسمت دوم در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 12 96 4
دستورات 37 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 11 94 12
دستورات 38 قسمت اول در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 6 70 8
دستورات 38 قسمت دوم در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 3 91 6
دستورات 40 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 5 70 8
دستورات 41 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 5 93 7
دستورات 42 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 7 94 17
اشتباه هنر جو 1 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 12 114 50
اشتباه هنر جو 2 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 11 102 42
دستورات 44 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 12 67 11
مصاحبه اول قسمت اول استاد زارع شیرازی مخترع فنون غیر تقلیدی در باب آموزش مداحی و راهکارها در کشور zareshirazi.com 11 19 0
مصاحبه اول قسمت دوم استاد زارع شیرازی مخترع فنون غیر تقلیدی در باب آموزش مداحی و راهکارها در کشور zareshirazi.com 12 19 2
مصاحبه اول قسمت سوم استاد زارع شیرازی مخترع فنون غیر تقلیدی در باب آموزش مداحی و راهکارها در کشور zareshirazi.com 14 19 0
مصاحبه دوم قسمت اول استاد زارع شیرازی مخترع فنون غیر تقلیدی در باب آموزش مداحی و راهکارها در کشور zareshirazi.com 19 23 0
مصاحبه دوم قسمت دوم استاد زارع شیرازی مخترع فنون غیر تقلیدی در باب آموزش مداحی و راهکارها در کشور zareshirazi.com 19 21 0
مصاحبه دوم قسمت سوم استاد زارع شیرازی مخترع فنون غیر تقلیدی در باب آموزش مداحی و راهکارها در کشور zareshirazi.com 11 20 1
مصاحبه دوم قسمت چهارم استاد زارع شیرازی مخترع فنون غیر تقلیدی در باب آموزش مداحی و راهکارها در کشور zareshirazi.com 10 23 3
صوت دستورات 45 استاد زارع شیرازی به هنرجویانشان در داخل وخارج کشور عید غدیر 99 zareshirazi.com 16 27 2
دستورات 46 در آموزش مداحی به هنرجویانشان در داخل و خارج کشور عاشورا 1399 کشور zareshirazi.com 3 14 4
توضیح در باب انواع صدا وتسلط کامل در شیوه و فنون مخترع فنون مداحی کشور استاد زارع شیرازی zareshirazi.com 4 14 7
مصاحبه سوم صوت 1 مرداد 1399 استاد زارع شیرازی مخترع فنون غیر تقلیدی در باب آموزش مداحی و راهکارها در کشور zareshirazi.com 20 6 1
مصاحبه سوم صوت 2 مرداد 1399 استاد زارع شیرازی مخترع فنون غیر تقلیدی در باب آموزش مداحی و راهکارها در کشور zareshirazi.com 19 7 0
مصاحبه سوم صوت 3 مرداد 1399 استاد زارع شیرازی مخترع فنون غیر تقلیدی در باب آموزش مداحی و راهکارها در کشور zareshirazi.com 17 8 2
مجموع 7036 2161