مجالس استاد زارع شیرازی در تجمعات کشور 90 تا 98
  • مجالس استاد زارع شیرازی در تجمعات کشور 90 تا 98

  • استاد زارع شیرازی

  • سال : 1398
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 59
  • تعداد نمایش آلبوم: 1236

توضیحات آلبوم:

1.مخترع فنون غیرتقلیدی و شیوه فرمولیک برای اولین بار در آموزش مداحی کشور... 2.خصوصی مجازی بااستادبه300شهروروستای داخل وخارج کشوررسید... {تنهاکلاس با300تا700امتحان تک نفره صددرصدکارگاهی ازهرهنرجو توسط شخص مدرس مطرح کشوری} ...3.این کلاس ازلحاظ فنون غیرتقلیدی وفرمولیک وتک نفره بامدرس مطرح وارتباط مستقیم وخصوصی ومقدارامتحان درهیچ جای کشورشبیه ندارد... 4.ثبت نام فقط درتلگرام به رابط ثبت نام جهت گزارش به روسای مجموعه... 09107713121 ....5.باسوابق تدریس در 50 ارگان واماکن مذهبی کشور با تربیت 5500 شاگرد مداح ....6.طراح تنها روضه های فرمولیک و غیرتقلیدی کشور به نام های مقبول و مجلسی و حرفه ای ...7.مبدع شیوه تدریس خصوصی با 300 تا700 امتحان از هر هنرجو ..8..موسس شیوه تمام کارگاه و امتحان عملی و اجرایی با2500 شاگرد روضه خوان از جمع مدیران ومسیولین و سخنرانان و مداحان کشور و 3000شاگرد مداح درخصوصی های مجازی ازطریق صوت از داخل وخارج کشور... 9.تنهامدرس با سابقه 15 سال تدریس 100 درصد کارگاهی وامتحان عملی بدون ذره ای مطالب سخنرانی یا اخلاق واداب یا سی دی فروشی یا کتاب فروشی درتدریس به هنرجو.... ....10-تنهاکلاس با4فیلم مستند وصدها پیام تشکر شاگردان مداح از مداحان ومدیران وسخنرانان درکانال تشکرها وصفحه سوابق وبسایت باانتشار صدها نام ازمدیران ومسیولین ومداحان وسخنرانان کشور و2مجوز وگواهی تدریس از 2ارگان کشور ... 11-استاد تمام دستگاه های آوازی و موسیقی به سبک عالی وبسایت رسمی http://zareshirazi.com کانال اصلی تلگرام t.me/ostadzareshirazi110 اینستاگرام @ostad_zareshirazi110yaali

سینه زنی ای جوانان 8 محرم 98 2 139 390
نماهنگ آقای سر جدا اربعین 1398 6 126 236
روضه تجمع زنجان 91 14 85 138
سینه زنی 6 محرم 98 - با شور و شادی قاسم روان شد 1 100 195
سینه زنی 6 محرم 98 - برگرد به خیمه ای نور دیده 0 81 131
سینه زنی من وارثم ز حیدر 6 محرم 98 1 87 97
سینه زنی چه خون شد جگرم 8 محرم 1398 1.5 98 214
نماهنگ من زائر حرمتم اربعین 1398 13 107 132
مدح هر که از عشق تو دیوانه نشد عاشورا 1398 1.5 96 161
واحد خوش قد و بالای من 8 محرم 1398 1.5 104 157
واحد برنگشت 8 محرم 1398 1 78 101
نماهنگ چشم من محرم 1397 1 98 98
نماهنگ حسین عزیز فاطمه عاشورا 1397 12 86 112
نماهنگ قافله ای یار اربعین 1397 1.3 81 92
من و نعش جوانم 8 محرم 98 1.3 92 91
مدح عاقل آنست اربعین 1398 3 82 92
روضه شب اربعین 1398 12 84 120
سینه زنی تجمع ورامین امام زاده جعفر شب قدر 3 69 60
سینه زنی دیدم که زد فاطمیه 1396 1 77 74
سینه زنی تجمع ورامین امام زاده جعفر شب قدر 2 5 66 58
روضه تجمع فاطمیه حیدریون زنجان1392 2 73 69
سینه زنی تجمع عاشورا یزد 1394 7 63 56
نماهنگ من زایرحرمتم اربعین 1397 13 66 80
نماهنگ فاطمیه استاد زارع شیرازی 9 78 72
مدح مولانا علی ع درسینه ام جمال علی 1 73 58
نماهنگ آقا تو عزیز دل فاطمه ای امام زمان 1 63 59
نماهنگ یابن الحسن آقام استادزارع شیرازی 10 66 83
نماهنگ علی یا علی استادزارع شیرازی 2 57 51
نماهنگ قبل ظهور استاد زارع شیرازی 1 61 48
نماهنگ چراجمالتونمیبینم استادزارع شیرازی 1 48 32
سینه زنی.شیعه عزاداره. شهادت امام رضا98حسینیه حضرت رقیه س قم 1 39 9
سینه زنی.جگرم پاره. شهادت امام رضا98حسینیه حضرت رقیه س قم 1 41 5
سینه زنی.قربون کفترات. شهادت امام رضا98حسینیه حضرت رقیه س قم 1 45 9
سینه زنی.سروسامون من. شهادت امام رضا98حسینیه حضرت رقیه س قم 1 54 8
سینه زنی.یااباعبدالله ع. شهادت امام رضا98حسینیه حضرت رقیه س قم 1 56 7
مدح مولاناعلی ع. شهادت امام رضا98حسینیه حضرت رقیه س قم 1 34 7
نماهنگ بی نظیرسرگشته در رثای امام زمان عج 8 33 42
روضه تجمع تکیه شاه خراسان قم شهادت امام رضا 1393 3 36 42
سینه زنی تجمع امام زاده جعفر پیشوا 21 رمضان 1396 2 34 46
روضه تجمع فاطمیه زنجان منزل استاد کلامی زنجانی 1392 1 34 34
روضه تجمع طشت گذاری زنجان باحضور استاد عینی فرد زنجانی 1391 1 34 38
روضه شب قدر 1394 تجمع مردم ورامین وپیشوا امام زاده جعفر ع 3 34 34
سینه زنی {ای همه دار و ندارم یا علی} تجمع مردم ورامین وپیشوا امام زاده جعفر 21 رمضان 1394 3 34 41
روضه تجمع تکیه شاه خراسان قم شهادت امام رضا ع 1394 4 30 38
روضه تجمع یزد عاشورا 1395 12 36 30
سینه زنی {غم تو چشاشه} تجمع مردم ورامین وپیشوا امام زاده جعفر قدر 1397 1 49 35
سینه زنی {فاطمه تنگه دلم} تجمع مردم ورامین وپیشوا امام زاده جعفر ع 19 رمضان 1397 1 28 44
سینه زنی {گدایی علی شد کارم}تجمع مردم ورامین و پیشوا امام زاده جعفر ع 19 رمضان 1397 1 29 33
سینه زنی {من علیم} تجمع مردم ورامین و پیشوا امام زاده جعفر ع 19 رمضان 1397 1 30 37
مناجات امام زمان عج تجمع هییات قم تکیه شاه خراسان شهادت امام رضا ع 1394 5 31 38
مناجات امام زمان عج تجمع عاشورا یزد 1395 4 43 35
مناجات امام زمان عج تجمع هییات قم تکیه شاه خراسان شهادت امام رضا ع 1395 4 32 33
سینه زنی {میره بسمت مسجد } تجمع مردم ورامین وپیشوا امام زاده جعفر ع 19 رمضان 1397 1 32 34
سینه زنی {نگاه پر شرارش } تجمع مردم ورامین وپیشوا امام زاده جعفر ع 19 رمضان 1397 1 45 36
سینه زنی {هنوز صدای فاطمه } تجمع مردم ورامین وپیشوا امام زاده جعفر ع 19 رمضان 1397 1 31 43
سینه زنی {با چشم گریان یا علی } تجمع مردم ورامین وپیشوا امام زاده جعفر ع 21 رمضان 1394 3 32 37
نماهنگ زائر حرم استاد زارع شیرازی zareshirazi.com 1 32 1
نماهنگ یا اباالفضل ساکن کربلا بکن آقا استاد زارع شیرازی zareshirazi.com 1 30 2
نماهنگ شاه کربلا حسین استاد زارع شیرازی zareshirazi.com 1 29 4
مجموع 3531 4159