گلچین محرم الحرام سال 1398

توضیحات آلبوم:

هیات علمدار شهرستان بم

باهات حرف دارم (زمینه) 3.7 51 85
رو دوشمه بار گناهم (شور جدید) 5.3 39 91
به عشق خاک تو (شور) 2.2 28 51
منم عبد در خونه ات (زمینه جدید) 11.2 31 45
حی علی العزا حی علی البکا (زمینه) 2.4 37 43
پسرم رو نیزه خواب دنیا (زمینه) 3.5 36 53
هر کس به هوای تو دل (شور جدید) 4.5 30 44
بزن به دل لشکر و (زمینه جدید) 5.5 30 35
قتیل العبره (شور) 5.8 34 45
لالا اصغرم گل پرپرم (زمینه) 5.6 36 40
آسمون چشمام (زمینه جدید) 3.3 28 28
از پادشاهی تو بالاتر (زمینه زیبا) 5.4 31 40
یه پرچم قد پیرهن مشکی (تک جدید) 1.7 32 58
مجموع 443 658

برچسب های آلبوم گلچین محرم الحرام سال 1398