گلچین محرم الحرام سال 1398

توضیحات آلبوم:

هیات علمدار شهرستان بم

باهات حرف دارم (زمینه) 3.7 106 180
رو دوشمه بار گناهم (شور جدید) 5.3 117 230
به عشق خاک تو (شور) 2.2 99 107
منم عبد در خونه ات (زمینه جدید) 11.2 105 129
حی علی العزا حی علی البکا (زمینه) 2.4 92 115
پسرم رو نیزه خواب دنیا (زمینه) 3.5 87 106
هر کس به هوای تو دل (شور جدید) 4.5 97 104
بزن به دل لشکر و (زمینه جدید) 5.5 95 87
قتیل العبره (شور) 5.8 79 112
لالا اصغرم گل پرپرم (زمینه) 5.6 85 113
آسمون چشمام (زمینه جدید) 3.3 73 80
از پادشاهی تو بالاتر (زمینه زیبا) 5.4 74 88
یه پرچم قد پیرهن مشکی (تک جدید) 1.7 83 144
مجموع 1192 1595

برچسب های آلبوم گلچین محرم الحرام سال 1398