گلچین محرم الحرام سال 1398

توضیحات آلبوم:

هیات علمدار شهرستان بم

باهات حرف دارم (زمینه) 3.7 82 148
رو دوشمه بار گناهم (شور جدید) 5.3 81 163
به عشق خاک تو (شور) 2.2 68 83
منم عبد در خونه ات (زمینه جدید) 11.2 73 79
حی علی العزا حی علی البکا (زمینه) 2.4 66 78
پسرم رو نیزه خواب دنیا (زمینه) 3.5 63 84
هر کس به هوای تو دل (شور جدید) 4.5 63 78
بزن به دل لشکر و (زمینه جدید) 5.5 63 66
قتیل العبره (شور) 5.8 57 83
لالا اصغرم گل پرپرم (زمینه) 5.6 66 85
آسمون چشمام (زمینه جدید) 3.3 49 53
از پادشاهی تو بالاتر (زمینه زیبا) 5.4 52 63
یه پرچم قد پیرهن مشکی (تک جدید) 1.7 53 89
مجموع 836 1152

برچسب های آلبوم گلچین محرم الحرام سال 1398