شب هشتم محرم الحرام سال 1398
  • شب هشتم محرم الحرام سال 1398

  • حاج عبدالرضا هلالی

  • سال : 1398
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 10
  • تعداد نمایش آلبوم: 194

توضیحات آلبوم:

هیات الرضا (ع) تهران

تو مقامت آقا همین بسه که (شور جدید) 3.2 278 103
دیدم اعضای تنت را جگرم سوخت (واحد جدید) 4.7 287 53
ای پراکنده شده پیکر تو دور و برم (دو دمه) 4.9 112 41
ای که به عشقت اسیر (شور) 2.8 206 82
دلها خون جگر (شور جدید) 2.4 227 61
ندیدم مقتلی رو (شور جدید) 2.4 286 63
می بده می بده ساقیا (شور جدید) 3 224 66
چه کرده اند با جسم تو (شور جدید) 5.8 214 58
واسم آغاز آرامش حرمه (شور جدید) 2.1 206 66
باز زدم آقا به تو رو (شور) 4.3 208 49
مجموع 2248 642

برچسب های آلبوم شب هشتم محرم الحرام سال 1398