شب هشتم محرم الحرام سال 1398
  • شب هشتم محرم الحرام سال 1398

  • حاج عبدالرضا هلالی

  • سال : 1398
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 10
  • تعداد نمایش آلبوم: 332

توضیحات آلبوم:

هیات الرضا (ع) تهران

تو مقامت آقا همین بسه که (شور جدید) 3.2 318 146
دیدم اعضای تنت را جگرم سوخت (واحد جدید) 4.7 324 80
ای پراکنده شده پیکر تو دور و برم (دو دمه) 4.9 140 63
ای که به عشقت اسیر (شور) 2.8 246 122
دلها خون جگر (شور جدید) 2.4 273 89
ندیدم مقتلی رو (شور جدید) 2.4 504 88
می بده می بده ساقیا (شور جدید) 3 267 103
چه کرده اند با جسم تو (شور جدید) 5.8 259 84
واسم آغاز آرامش حرمه (شور جدید) 2.1 258 99
باز زدم آقا به تو رو (شور) 4.3 251 80
مجموع 2840 954

برچسب های آلبوم شب هشتم محرم الحرام سال 1398