شب عاشورا محرم الحرام سال 1398

توضیحات آلبوم:

هیات ریحانه الحسین (ع) تهران

روضه امام حسین علیه السلام (روضه) 37.5 302 71
تو عشق آتشین (پیش زمینه) 4.1 411 152
حر و آزاده ای (پیش زمینه) 2.2 376 126
قلب شب غوغاست (زمینه جدید) 4.2 676 264
ویلی یاحسین (زمینه جدید) 6.3 593 207
من حسینم (نوحه) 3.4 356 118
امشب شهادت نامه ی عشاق (واحد جدید) 8.2 545 158
منو ببخش اگه کم اسم تو بردم (واحد جدید) 1.6 412 141
هرکه را مینگرم شور محرم دارد (واحد) 1.5 395 160
امشبی را شه دین (دو دمه) 1.6 278 85
کشته ی افتاده به صحرا حسین (شور جدید) 2.2 540 212
دست تقدیر گریه می کنه ای وای (شور جدید) 5.1 648 287
مجموع 5532 1981

برچسب های آلبوم شب عاشورا محرم الحرام سال 1398