شب عاشورا محرم الحرام سال 1398

توضیحات آلبوم:

هیات ریحانه الحسین (ع) تهران

روضه امام حسین علیه السلام (روضه) 37.5 409 104
تو عشق آتشین (پیش زمینه) 4.1 496 194
حر و آزاده ای (پیش زمینه) 2.2 452 176
قلب شب غوغاست (زمینه جدید) 4.2 849 378
ویلی یاحسین (زمینه جدید) 6.3 720 263
من حسینم (نوحه) 3.4 445 166
امشب شهادت نامه ی عشاق (واحد جدید) 8.2 636 211
منو ببخش اگه کم اسم تو بردم (واحد جدید) 1.6 507 183
هرکه را مینگرم شور محرم دارد (واحد) 1.5 496 230
امشبی را شه دین (دو دمه) 1.6 349 110
کشته ی افتاده به صحرا حسین (شور جدید) 2.2 656 276
دست تقدیر گریه می کنه ای وای (شور جدید) 5.1 839 550
مجموع 6854 2841

برچسب های آلبوم شب عاشورا محرم الحرام سال 1398