شب عاشورا محرم الحرام سال 1398

توضیحات آلبوم:

مسجد حضرت امیر (ع) تهران