شب تاسوعا محرم الحرام سال 1398

توضیحات آلبوم:

هیات فداییان حسین (ع) اصفهان