شهادت حضرت مسلم (ع) سال 1398

توضیحات آلبوم:

هیات ریحانه الحسین (ع) تهران

نسیم پرچم میرسه دوباره (روضه) 4.3 218 350
اینجا هزار حرمله در انتظار تو (روضه) 10.4 120 83
روضه حضرت مسلم بن عقیل (ع) 3.5 117 69
همه دنیارو نمیدم به یه لحظه (زمینه جدید) 5.3 679 854
برو نامه بگو به آقا (زمینه جدید) 8.1 343 308
امروز دارم از غم فردا خجالت (واحد جدید) 3.4 411 381
بیقرارم و میخوام فقط برم حرم (واحد زیبا) 1.2 2888 3773
صدای قلبم که تکراره (شور جدید) 1.5 515 583
دل من زاره این یه اقراره (شور جدید) 3.4 528 565
گشتم نبود نگرد نیست (شور جدید) 5 389 418
مجموع 6208 7384

برچسب های آلبوم شهادت حضرت مسلم (ع) سال 1398