شهادت حضرت مسلم (ع) سال 1398

توضیحات آلبوم:

هیات ریحانه الحسین (ع) تهران

نسیم پرچم میرسه دوباره (روضه) 4.3 113 162
اینجا هزار حرمله در انتظار تو (روضه) 10.4 68 47
روضه حضرت مسلم بن عقیل (ع) 3.5 64 36
همه دنیارو نمیدم به یه لحظه (زمینه جدید) 5.3 325 307
برو نامه بگو به آقا (زمینه جدید) 8.1 232 200
امروز دارم از غم فردا خجالت (واحد جدید) 3.4 237 216
بیقرارم و میخوام فقط برم حرم (واحد زیبا) 1.2 442 448
صدای قلبم که تکراره (شور جدید) 1.5 267 236
دل من زاره این یه اقراره (شور جدید) 3.4 258 232
گشتم نبود نگرد نیست (شور جدید) 5 165 106
مجموع 2171 1990

برچسب های آلبوم شهادت حضرت مسلم (ع) سال 1398