جلسه هفتگی 11 مرداد سال 1398

توضیحات آلبوم:

هیات الرضا (ع) تهران

بارونی تر از یه بارونم (زمینه) 1.1 51 99
آسمان سازو ملک سازو کبوتر سازست (واحد جدید) 4.1 42 55
رخصت بده از داغ شقایق بنویسم (واحد) 2.5 58 69
با تو در اوج ملکوتم ربنای بین قنوتم (شور جدید) 3.9 82 112
ندیدم مقتلی رو به دلگیری گودال (شور جدید) 3.4 51 58
مادرم فرشته ای بود (شور جدید) 2.2 54 57
داره خودش رو میزنه چه جور بگیرم حسن (شور جدید) 3.2 49 47
مگه یادت میره نوکری هامو (شور) 3.7 91 158
یه دیوونه که حالشو خدا میدونه (شور زیبا) 6.3 111 94
حالا سر قرار رسیده زینب (شور) 1.3 43 44
مجموع 632 793

برچسب های آلبوم جلسه هفتگی 11 مرداد سال 1398