جلسه هفتگی 11 مرداد سال 1398

توضیحات آلبوم:

هیات الرضا (ع) تهران

بارونی تر از یه بارونم (زمینه) 1.1 79 707
آسمان سازو ملک سازو کبوتر سازست (واحد جدید) 4.1 66 77
رخصت بده از داغ شقایق بنویسم (واحد) 2.5 81 95
با تو در اوج ملکوتم ربنای بین قنوتم (شور جدید) 3.9 149 190
ندیدم مقتلی رو به دلگیری گودال (شور جدید) 3.4 99 85
مادرم فرشته ای بود (شور جدید) 2.2 84 81
داره خودش رو میزنه چه جور بگیرم حسن (شور جدید) 3.2 80 66
مگه یادت میره نوکری هامو (شور) 3.7 434 1181
یه دیوونه که حالشو خدا میدونه (شور زیبا) 6.3 216 172
حالا سر قرار رسیده زینب (شور) 1.3 78 66
مجموع 1366 2720

برچسب های آلبوم جلسه هفتگی 11 مرداد سال 1398