گلچین دهه کرامت سال 1398

توضیحات آلبوم:

هیات علمدار شهرستان بم