گلچین شبهای احیاء  سال 1398

توضیحات آلبوم:

هیات علمدار شهرستان بم