شب بیست و دوم رمضان سال 1398

توضیحات آلبوم:

هیات الرضا (ع) تهران

تو به زینب گفتی سِرِّ شاهانه (شور جدید) 7.4 53 47
بی قرارِ توامُ، در دلِ تنگَم گِله هاست (شور جدید) 6 64 58
چه غروبِ غم انگیزی (شور جدید) 4.5 46 48
خونِ گلوت رو پَس نزن میمیرم (شور جدید) 2.3 53 33
پرچمی بر قلّه ی عالم زدند (شور جدید) 4.5 58 53
قسمتم بوده بِدین مِنوال (شور جدید) 4.5 59 37
دلِ دریا رو خون کردی (شور جدید) 3.4 61 41
راسِ تو را به روی نی هرچه نظاره میکنم (شور روضه ای) 2.1 42 27
مجموع 436 344

برچسب های آلبوم شب بیست و دوم رمضان سال 1398