شب بیست و دوم رمضان سال 1398

توضیحات آلبوم:

هیات الرضا (ع) تهران

تو به زینب گفتی سِرِّ شاهانه (شور جدید) 7.4 122 132
بی قرارِ توامُ، در دلِ تنگَم گِله هاست (شور جدید) 6 241 466
چه غروبِ غم انگیزی (شور جدید) 4.5 118 143
خونِ گلوت رو پَس نزن میمیرم (شور جدید) 2.3 159 249
پرچمی بر قلّه ی عالم زدند (شور جدید) 4.5 178 259
قسمتم بوده بِدین مِنوال (شور جدید) 4.5 144 90
دلِ دریا رو خون کردی (شور جدید) 3.4 133 99
راسِ تو را به روی نی هرچه نظاره میکنم (شور روضه ای) 2.1 115 90
مجموع 1210 1528

برچسب های آلبوم شب بیست و دوم رمضان سال 1398