شب بیست و دوم رمضان سال 1398

توضیحات آلبوم:

هیات الرضا (ع) تهران

تو به زینب گفتی سِرِّ شاهانه (شور جدید) 7.4 94 96
بی قرارِ توامُ، در دلِ تنگَم گِله هاست (شور جدید) 6 163 174
چه غروبِ غم انگیزی (شور جدید) 4.5 91 97
خونِ گلوت رو پَس نزن میمیرم (شور جدید) 2.3 114 90
پرچمی بر قلّه ی عالم زدند (شور جدید) 4.5 121 139
قسمتم بوده بِدین مِنوال (شور جدید) 4.5 111 62
دلِ دریا رو خون کردی (شور جدید) 3.4 108 72
راسِ تو را به روی نی هرچه نظاره میکنم (شور روضه ای) 2.1 85 51
مجموع 887 781

برچسب های آلبوم شب بیست و دوم رمضان سال 1398