شب بیست و یکم رمضان سال 1398

توضیحات آلبوم:

هیات الرضا (ع) تهران

تو به زینب گفتی سِرِّ شاهانه (شور جدید) 9.8 127 172
تَهدَّمت والله اَرکانُ الهُدی (شور جدید) 5.2 51 90
شُد خاکِ کربلا وطن و سرزمین من (شور جدید) 5.07 82 75
یادتان باشد لباس مشکی ام را تا کنید (واحد جدید) 3 41 36
هر که نامی روی قَبرش بخورد (واحد جدید) 2.4 36 24
با ناله از گودال، لَشکر را بِبَر (مناجات) 2.4 26 22
مجموع 363 419

برچسب های آلبوم شب بیست و یکم رمضان سال 1398