شب بیست و یکم رمضان سال 1398

توضیحات آلبوم:

هیات الرضا (ع) تهران

تو به زینب گفتی سِرِّ شاهانه (شور جدید) 9.8 847 2147
تَهدَّمت والله اَرکانُ الهُدی (شور جدید) 5.2 145 285
شُد خاکِ کربلا وطن و سرزمین من (شور جدید) 5.07 176 164
یادتان باشد لباس مشکی ام را تا کنید (واحد جدید) 3 103 93
هر که نامی روی قَبرش بخورد (واحد جدید) 2.4 92 79
با ناله از گودال، لَشکر را بِبَر (مناجات) 2.4 71 61
مجموع 1434 2829

برچسب های آلبوم شب بیست و یکم رمضان سال 1398