شب بیست و یکم رمضان سال 1398

توضیحات آلبوم:

هیات الرضا (ع) تهران

تو به زینب گفتی سِرِّ شاهانه (شور جدید) 9.8 556 1045
تَهدَّمت والله اَرکانُ الهُدی (شور جدید) 5.2 95 141
شُد خاکِ کربلا وطن و سرزمین من (شور جدید) 5.07 136 111
یادتان باشد لباس مشکی ام را تا کنید (واحد جدید) 3 75 55
هر که نامی روی قَبرش بخورد (واحد جدید) 2.4 67 45
با ناله از گودال، لَشکر را بِبَر (مناجات) 2.4 47 33
مجموع 976 1430

برچسب های آلبوم شب بیست و یکم رمضان سال 1398