شب بیست و دوم رمضان سال 1398

توضیحات آلبوم:

هیات ریحانه الحسین (ع) تهران