جلسه هفتگی 23 فروردین 1398

توضیحات آلبوم:

هیات الرضا (ع) تهران

آبِروی دو عالَم (زمینه اول) 5.6 62 107
مَنی که هر نفسَم اِسمتو گفتم (شور) 3.7 111 132
اِی جنون آمیز (شور جدید) 2.8 558 945
آقای من، دلیل گریه های من (شور زیبا) 4 128 129
با لبَت رنگ عقیقِ یمن (واحد سنگین) 3.7 50 40
بده در راهِ خدا من به خدا مُحتاجم (واحد جدید) 4.8 56 52
شَفق حسین، نورِ فلق حُسین (شور زیبا) 3.8 95 106
سر تو دعوا بود (شور روضه ای) 1.2 66 72
مونده روی زمین، پیکرِ تو رها (شور روضه ای) 3.7 70 66
مجموع 1196 1649

برچسب های آلبوم جلسه هفتگی 23 فروردین 1398