جلسه هفتگی 23 فروردین 1398

توضیحات آلبوم:

هیات الرضا (ع) تهران

آبِروی دو عالَم (زمینه اول) 5.6 43 64
مَنی که هر نفسَم اِسمتو گفتم (شور) 3.7 68 79
اِی جنون آمیز (شور جدید) 2.8 81 89
آقای من، دلیل گریه های من (شور زیبا) 4 75 73
با لبَت رنگ عقیقِ یمن (واحد سنگین) 3.7 34 26
بده در راهِ خدا من به خدا مُحتاجم (واحد جدید) 4.8 40 37
شَفق حسین، نورِ فلق حُسین (شور زیبا) 3.8 66 64
سر تو دعوا بود (شور روضه ای) 1.2 41 47
مونده روی زمین، پیکرِ تو رها (شور روضه ای) 3.7 45 39
مجموع 493 518

برچسب های آلبوم جلسه هفتگی 23 فروردین 1398