میلاد حضرت عباس (ع) سال 1398
  • میلاد حضرت عباس (ع) سال 1398

  • حاج محمد طاهری

  • سال : 1398
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 10
  • تعداد نمایش آلبوم: 159

توضیحات آلبوم:

هیات مکتب الزهرا (س) تهران

به خدا دنیا رو نمیخوام (سرود) 1.8 61 61
ارتش حسین به خط (سرود جدید) 3.4 80 95
باتو باتو من‌تا ته جاده راهی‌ام (سرود جدید) 8.3 79 83
مدح حضرت عباس علیه السلام (مدح) 9 53 32
اومده اونی که صاحب علم (سرود جدید) 4.8 74 71
قمر بنی‌هاشم عباس اباالفضل (شور) 2.6 54 47
مدح حضرت عباس علیه السلام (مدح) 15.1 45 30
دل خورشید تب و تاب افتاد (سرود جدید) 11.9 79 54
می‌افتم‌به‌دست وپای اباالفضل (سرود جدید) 4.1 71 62
امشب دلم به شور و شینه (سرود جدید) 5.8 61 55
مجموع 657 590

برچسب های آلبوم میلاد حضرت عباس (ع) سال 1398