شب اول و دوم فاطمیه دوم 1397

توضیحات آلبوم:

هیات فداییان حسین (ع) اصفهان

حالِ من خوب است اما بشنو و باور نکن (روضه) 18 90 73
آخه دلت میاد تنهام بذاری (زمینه جدید) 5.7 300 230
اونی که همیشه دستمو گرفته (شور جدید) 3.3 270 251
چشم های کم سوت رو نبند (واحد جدید) 7.7 164 93
به یاد مولا باش تا نگاهت کنه زهرا (واحد جدید) 6.6 186 142
اونی که همیشه دستمو گرفته (شور جدید) 4.4 268 229
از جون و جوونی شون گذشتن (شور جدید) 6.6 329 288
زخمی یک کوچه بود و ناله (روضه) 19.8 97 48
فاطمیه فصل غربت علیِ (زمینه جدید) 7 249 105
تو مدینه این روزها یه اتفاقی (تک جدید) 7.2 193 92
مثل یه ابر بهاری میبینم (واحد جدید) 8.2 149 85
السلامُ الا بضعة المصطفى (واحد جدید) 6.6 156 81
گرد حرم دویده ام صفا و مروه (تک) 6.5 136 161
آه ای ستاره دنباله دار من (نغمه خوانی) 5.4 97 52
مجموع 2684 1930

برچسب های آلبوم شب اول و دوم فاطمیه دوم 1397