شب اول و دوم فاطمیه دوم 1397

توضیحات آلبوم:

هیات فداییان حسین (ع) اصفهان

حالِ من خوب است اما بشنو و باور نکن (روضه) 18 67 50
آخه دلت میاد تنهام بذاری (زمینه جدید) 5.7 225 153
اونی که همیشه دستمو گرفته (شور جدید) 3.3 205 156
چشم های کم سوت رو نبند (واحد جدید) 7.7 141 69
به یاد مولا باش تا نگاهت کنه زهرا (واحد جدید) 6.6 152 93
اونی که همیشه دستمو گرفته (شور جدید) 4.4 185 119
از جون و جوونی شون گذشتن (شور جدید) 6.6 247 180
زخمی یک کوچه بود و ناله (روضه) 19.8 78 36
فاطمیه فصل غربت علیِ (زمینه جدید) 7 218 90
تو مدینه این روزها یه اتفاقی (تک جدید) 7.2 166 71
مثل یه ابر بهاری میبینم (واحد جدید) 8.2 126 64
السلامُ الا بضعة المصطفى (واحد جدید) 6.6 131 60
گرد حرم دویده ام صفا و مروه (تک) 6.5 92 90
آه ای ستاره دنباله دار من (نغمه خوانی) 5.4 72 40
مجموع 2105 1271

برچسب های آلبوم شب اول و دوم فاطمیه دوم 1397