شب اول و دوم فاطمیه دوم 1397

توضیحات آلبوم:

هیات فداییان حسین (ع) اصفهان

حالِ من خوب است اما بشنو و باور نکن (روضه) 18 53 27
آخه دلت میاد تنهام بذاری (زمینه جدید) 5.7 189 114
اونی که همیشه دستمو گرفته (شور جدید) 3.3 142 86
چشم های کم سوت رو نبند (واحد جدید) 7.7 124 58
به یاد مولا باش تا نگاهت کنه زهرا (واحد جدید) 6.6 126 70
اونی که همیشه دستمو گرفته (شور جدید) 4.4 143 84
از جون و جوونی شون گذشتن (شور جدید) 6.6 194 104
زخمی یک کوچه بود و ناله (روضه) 19.8 64 25
فاطمیه فصل غربت علیِ (زمینه جدید) 7 188 68
تو مدینه این روزها یه اتفاقی (تک جدید) 7.2 147 55
مثل یه ابر بهاری میبینم (واحد جدید) 8.2 110 53
السلامُ الا بضعة المصطفى (واحد جدید) 6.6 115 46
گرد حرم دویده ام صفا و مروه (تک) 6.5 71 52
آه ای ستاره دنباله دار من (نغمه خوانی) 5.4 60 24
مجموع 1726 866

برچسب های آلبوم شب اول و دوم فاطمیه دوم 1397