جلسه هفتگی 10 آذر سال 1397

توضیحات آلبوم:

هیات علمدار شهرستان بم