شب 25 تا 27 صفر المعظم سال 1397
  • شب 25 تا 27 صفر المعظم سال 1397

  • حاج مهدی اکبری

  • سال : 1397
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 13
  • تعداد نمایش آلبوم: 278

توضیحات آلبوم:

هیات علمدار مشهد مقدس

دیدم عذابو شام خرابو (روضه) 11 58 61
رسیدیم مدینه با یه دنیا خاطره (زمینه جدید) 4.8 124 88
اسم تو روی این لبه (شور جدید) 4.2 124 104
قد تموم آسمون دلم گرفته (واحد سنگین) 7.3 79 41
دوباره شدم هوایی بازم اومدم (زمینه جدید) 7.6 103 72
حرزه به گردنم کرامت (شور جدید) 3.7 102 57
رفیقم رفتی حرم جا موندم (شور جدید) 7.1 134 99
میگم به عمو موهامو کشیدی (شور جدید) 5.5 102 66
داره به لبهام جون میاد (زمینه جدید) 4.4 85 56
حسن ای شراب شب جنون (شور جدید) 3.8 112 62
ستون آسمونا تکیه به تو داره (شور جدید) 3.5 98 64
حسن ای هستی من (واحد جدید) 3.3 134 90
می بارم از عشق تو جانا (شور جدید) 3.7 102 84
مجموع 1357 944

برچسب های آلبوم شب 25 تا 27 صفر المعظم سال 1397