نماهنگ یا زوّار
  • نماهنگ یا زوّار

  • حاج ناصر آیینی

  • سال : 1397
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 2
  • تعداد نمایش آلبوم: 510

توضیحات آلبوم:

به مناسبت اربعین حسینی

نواهنگ یا زوّار (صوتی) 7.9 179 242
نماهنگ یا زوّار (تصویری) 28.7 84 110
مجموع 263 352

برچسب های آلبوم نماهنگ یا زوّار