شب هشتم تا یازدهم محرم 1397

توضیحات آلبوم:

هیات علمدار شهرستان بم