شب اول محرم الحرام سال 1397

توضیحات آلبوم:

مسجد امیر (ع) تهران