میلاد امام رضا (ع) سال 1397

توضیحات آلبوم:

هیات علمدار شهرستان بم