سالروز تخریب قبور ائمه بقیع 1397

توضیحات آلبوم:

هیات فداییان حسین (ع) اصفهان