گلچین فاطمیه دوم سال 1396
  • گلچین فاطمیه دوم سال 1396

  • علی مردانی

  • سال : 1396
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 14
  • تعداد نمایش آلبوم: 1044

توضیحات آلبوم:

هِیْئَتِ جَوٌانْانِ عَلیُ اَکبَرِ کِرما

بهترین مکان مکانیه که وقت انبیا میشه (زمینه جدید) 5.06 114 123
نماز من سوی نجف (شور) 5.1 149 232
یه دل شیدا (زمینه جدید) 6.8 133 163
خوشبختی یعنی اسمت نوکره (زمینه زیبا) 5.2 139 153
آی اهل عرفان عرفانم علیه (زمینه) 4.8 115 159
زندگی کردم با روضه هاتون (شور) 6.9 111 211
یه عالمه دلداده توی هیئته (زمینه جدید) 4.8 120 178
زور بازوش خم ابروش (زمینه) 3.8 142 145
هیئتی ها از همه عاشق ترن (شور) 6.5 156 320
حرمت یه کاری کرده با دلم (زمینه) 3.6 118 249
قد کمونه مادر من (شور زیبا) 7.6 106 143
میم مثل مادر (شور) 4.1 136 177
پشت آن در مادر افتاده (شور روضه ای) 3.03 111 179
خداحافظ مادر زینب (روضه) 4.9 113 175
مجموع 1763 2607

برچسب های آلبوم گلچین فاطمیه دوم سال 1396