گلچین فاطمیه دوم سال 1396
  • گلچین فاطمیه دوم سال 1396

  • علی مردانی

  • سال : 1396
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 14
  • تعداد نمایش آلبوم: 817

توضیحات آلبوم:

هِیْئَتِ جَوٌانْانِ عَلیُ اَکبَرِ کِرما

بهترین مکان مکانیه که وقت انبیا میشه (زمینه جدید) 5.06 85 84
نماز من سوی نجف (شور) 5.1 108 135
یه دل شیدا (زمینه جدید) 6.8 106 93
خوشبختی یعنی اسمت نوکره (زمینه زیبا) 5.2 101 88
آی اهل عرفان عرفانم علیه (زمینه) 4.8 81 79
زندگی کردم با روضه هاتون (شور) 6.9 85 141
یه عالمه دلداده توی هیئته (زمینه جدید) 4.8 90 109
زور بازوش خم ابروش (زمینه) 3.8 111 94
هیئتی ها از همه عاشق ترن (شور) 6.5 120 195
حرمت یه کاری کرده با دلم (زمینه) 3.6 89 112
قد کمونه مادر من (شور زیبا) 7.6 81 76
میم مثل مادر (شور) 4.1 92 130
پشت آن در مادر افتاده (شور روضه ای) 3.03 79 100
خداحافظ مادر زینب (روضه) 4.9 87 113
مجموع 1315 1549

برچسب های آلبوم گلچین فاطمیه دوم سال 1396