گلچین فاطمیه دوم سال 1396
  • گلچین فاطمیه دوم سال 1396

  • علی مردانی

  • سال : 1396
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 14
  • تعداد نمایش آلبوم: 693

توضیحات آلبوم:

هِیْئَتِ جَوٌانْانِ عَلیُ اَکبَرِ کِرما

بهترین مکان مکانیه که وقت انبیا میشه (زمینه جدید) 5.06 65 57
نماز من سوی نجف (شور) 5.1 80 106
یه دل شیدا (زمینه جدید) 6.8 70 62
خوشبختی یعنی اسمت نوکره (زمینه زیبا) 5.2 72 62
آی اهل عرفان عرفانم علیه (زمینه) 4.8 59 52
زندگی کردم با روضه هاتون (شور) 6.9 67 94
یه عالمه دلداده توی هیئته (زمینه جدید) 4.8 63 59
زور بازوش خم ابروش (زمینه) 3.8 60 62
هیئتی ها از همه عاشق ترن (شور) 6.5 78 106
حرمت یه کاری کرده با دلم (زمینه) 3.6 68 76
قد کمونه مادر من (شور زیبا) 7.6 62 59
میم مثل مادر (شور) 4.1 79 89
پشت آن در مادر افتاده (شور روضه ای) 3.03 66 65
خداحافظ مادر زینب (روضه) 4.9 64 71
مجموع 953 1020

برچسب های آلبوم گلچین فاطمیه دوم سال 1396