گلچین فاطمیه دوم سال 1396
  • گلچین فاطمیه دوم سال 1396

  • علی مردانی

  • سال : 1396
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 14
  • تعداد نمایش آلبوم: 643

توضیحات آلبوم:

هِیْئَتِ جَوٌانْانِ عَلیُ اَکبَرِ کِرما

بهترین مکان مکانیه که وقت انبیا میشه (زمینه جدید) 5/06 56 53
نماز من سوی نجف (شور) 5/1 69 99
یه دل شیدا (زمینه جدید) 6/8 52 54
خوشبختی یعنی اسمت نوکره (زمینه زیبا) 5/2 60 54
آی اهل عرفان عرفانم علیه (زمینه) 4/8 46 44
زندگی کردم با روضه هاتون (شور) 6/9 58 48
یه عالمه دلداده توی هیئته (زمینه جدید) 4/8 50 54
زور بازوش خم ابروش (زمینه) 3/8 50 52
هیئتی ها از همه عاشق ترن (شور) 6/5 58 87
حرمت یه کاری کرده با دلم (زمینه) 3/6 53 66
قد کمونه مادر من (شور زیبا) 7/6 53 49
میم مثل مادر (شور) 4/1 68 80
پشت آن در مادر افتاده (شور روضه ای) 3/03 59 57
خداحافظ مادر زینب (روضه) 4/9 54 53
مجموع 786 850

برچسب های آلبوم گلچین فاطمیه دوم سال 1396