گلچین فاطمیه دوم سال 1396
  • گلچین فاطمیه دوم سال 1396

  • علی مردانی

  • سال : 1396
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 14
  • تعداد نمایش آلبوم: 798

توضیحات آلبوم:

هِیْئَتِ جَوٌانْانِ عَلیُ اَکبَرِ کِرما

بهترین مکان مکانیه که وقت انبیا میشه (زمینه جدید) 5.06 83 82
نماز من سوی نجف (شور) 5.1 107 123
یه دل شیدا (زمینه جدید) 6.8 102 79
خوشبختی یعنی اسمت نوکره (زمینه زیبا) 5.2 100 85
آی اهل عرفان عرفانم علیه (زمینه) 4.8 78 76
زندگی کردم با روضه هاتون (شور) 6.9 85 119
یه عالمه دلداده توی هیئته (زمینه جدید) 4.8 85 89
زور بازوش خم ابروش (زمینه) 3.8 94 88
هیئتی ها از همه عاشق ترن (شور) 6.5 114 158
حرمت یه کاری کرده با دلم (زمینه) 3.6 86 107
قد کمونه مادر من (شور زیبا) 7.6 79 74
میم مثل مادر (شور) 4.1 92 111
پشت آن در مادر افتاده (شور روضه ای) 3.03 79 85
خداحافظ مادر زینب (روضه) 4.9 87 96
مجموع 1271 1372

برچسب های آلبوم گلچین فاطمیه دوم سال 1396