گلچین فاطمیه دوم سال 1396
  • گلچین فاطمیه دوم سال 1396

  • علی مردانی

  • سال : 1396
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 14
  • تعداد نمایش آلبوم: 884

توضیحات آلبوم:

هِیْئَتِ جَوٌانْانِ عَلیُ اَکبَرِ کِرما

بهترین مکان مکانیه که وقت انبیا میشه (زمینه جدید) 5.06 99 102
نماز من سوی نجف (شور) 5.1 120 164
یه دل شیدا (زمینه جدید) 6.8 119 113
خوشبختی یعنی اسمت نوکره (زمینه زیبا) 5.2 121 111
آی اهل عرفان عرفانم علیه (زمینه) 4.8 98 104
زندگی کردم با روضه هاتون (شور) 6.9 96 162
یه عالمه دلداده توی هیئته (زمینه جدید) 4.8 102 127
زور بازوش خم ابروش (زمینه) 3.8 119 103
هیئتی ها از همه عاشق ترن (شور) 6.5 135 230
حرمت یه کاری کرده با دلم (زمینه) 3.6 101 147
قد کمونه مادر من (شور زیبا) 7.6 91 104
میم مثل مادر (شور) 4.1 110 145
پشت آن در مادر افتاده (شور روضه ای) 3.03 91 118
خداحافظ مادر زینب (روضه) 4.9 94 130
مجموع 1496 1860

برچسب های آلبوم گلچین فاطمیه دوم سال 1396