گلچین فاطمیه دوم سال 1396
  • گلچین فاطمیه دوم سال 1396

  • علی مردانی

  • سال : 1396
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 14
  • تعداد نمایش آلبوم: 932

توضیحات آلبوم:

هِیْئَتِ جَوٌانْانِ عَلیُ اَکبَرِ کِرما

بهترین مکان مکانیه که وقت انبیا میشه (زمینه جدید) 5.06 101 110
نماز من سوی نجف (شور) 5.1 131 196
یه دل شیدا (زمینه جدید) 6.8 123 133
خوشبختی یعنی اسمت نوکره (زمینه زیبا) 5.2 125 125
آی اهل عرفان عرفانم علیه (زمینه) 4.8 105 126
زندگی کردم با روضه هاتون (شور) 6.9 101 178
یه عالمه دلداده توی هیئته (زمینه جدید) 4.8 106 142
زور بازوش خم ابروش (زمینه) 3.8 130 116
هیئتی ها از همه عاشق ترن (شور) 6.5 140 264
حرمت یه کاری کرده با دلم (زمینه) 3.6 104 189
قد کمونه مادر من (شور زیبا) 7.6 97 125
میم مثل مادر (شور) 4.1 118 158
پشت آن در مادر افتاده (شور روضه ای) 3.03 99 153
خداحافظ مادر زینب (روضه) 4.9 99 146
مجموع 1579 2161

برچسب های آلبوم گلچین فاطمیه دوم سال 1396