ایام فاطمیه اول سال 1396

توضیحات آلبوم:

هیات علمدار شهرستان بم