شب نوزدهم رمضان سال 1396

توضیحات آلبوم:

هیات رایه العباس (ع) شمیرانات

دیگه دلم گرفته از همه (زمینه جدید) 5.5 430 394
امیدمه فقط به کرمت حسین (شور جدید) 7.1 440 414
دلم داره مقابل ایوون میزنه (واحد جدید) 5 401 415
شاه و امیری آبروی غدیری (شور جدید) 2.6 476 424
نرو بمون نزار یتیم بشه زینبت (مناجات) 3.1 302 235
مجموع 2049 1882