میلاد امام حسن مجتبی (ع) 1396

توضیحات آلبوم:

هیات کربلاییها تهران

لا إله إلّا اللّه (سرود جدید عربی) 2.8 399 435
خبری نیست اگر معجزه ای بر پا شد (سرود جدید) 2.2 286 265
دل عاشقم مقیم اهل بیته (سرود جدید) 4.7 294 311
می نویسم جگر حیدر و زهرا آمد (مدح) 9.2 158 165
نیمه ماه قرآن ماه علی امشب شده پیدا (سرود جدید) 2.9 248 244
یا هو یا عشق غمرت أفراحه (سرود جدید عربی-فارسی) 6.2 441 429
مجموع 1826 1849