میلاد امام حسن مجتبی (ع) 1396

توضیحات آلبوم:

هیات کربلاییها تهران

لا إله إلّا اللّه (سرود جدید عربی) 2.8 359 370
خبری نیست اگر معجزه ای بر پا شد (سرود جدید) 2.2 247 228
دل عاشقم مقیم اهل بیته (سرود جدید) 4.7 260 248
می نویسم جگر حیدر و زهرا آمد (مدح) 9.2 143 148
نیمه ماه قرآن ماه علی امشب شده پیدا (سرود جدید) 2.9 208 208
یا هو یا عشق غمرت أفراحه (سرود جدید عربی-فارسی) 6.2 390 368
مجموع 1607 1570