شهادت حضرت زینب (س) 1396

توضیحات آلبوم:

هیات قمر بنی هاشم (ع) جاسبی ها

منی که یه روز طاقت دوری تو نداشتم (زمینه جدید) 7.5 338 468
من زینبم ولی نه اون زینب قدیم (شور جدید) 3.3 339 441
کجایی حسینم (واحد جدید) 3.09 333 365
کوکب دردانه عصمت (واحد جدید) 3.9 263 333
دار و ندارم وقف عزاته (شور زیبا) 3.2 321 421
زنجیر عشق تو عمری رو گردنمه (شور زیبا) 2 582 919
مجموع 2176 2947