شب پنجم تا دهم محرم الحرام 1395

توضیحات آلبوم:

حسینیه انصار الحسین (ع) تهران - اختصاصی

بازم بوی محرم بوی گریه و ماتم (واحد جدید) 15.9 593 1004
علی الحسین سلامک (واحد جدید عربی) 22.2 404 540
رزق اشک و آهم دادی (واحد جدید) 27.4 312 416
ای ساقی لشکرم عباس آب آورم (واحد جدید عربی - فارسی) 8.4 502 642
مهتار شوفک تتدماعک (واحد جدید عربی) 23.6 260 386
من رفع ها رایه (واحد جدید عربی) 8.3 260 263
وبکلل مجهودک (واحد جدید عربی) 2.5 242 250
بیا مادر ببین خونین شد (واحد جدید عربی - فارسی) 3.08 322 384
فرحتک سارت رضی (واحد جدید عربی) 23.7 245 296
آه واویلا علی شباب الخیم (واحد جدید عربی) 11.2 248 307
باد وقتی که بر آن حلقه گیسو افتاد (واحد جدید) 3.2 227 227
یا بنی روحیتی (واحد جدید عربی) 5.4 278 234
انعم و اکرم یابن تستی (واحد جدید عربی) 19.5 248 211
موذن حرم علی اکبر (واحد جدید) 9.6 332 285
امشبی راه شه دین در حرمش (دو دمه) 3.1 175 308
اللهم عجل لولیلک الفرج (واحد فارسی) 6.2 307 345
اجرح قلبک (واحد جدید عربی) 15.7 310 290
یا مهلا الوداع (واحد جدید عربی) 13.3 270 317
غنچه پرپر من علی اصغر من (واحد جدید) 21.3 438 788
مجموع 5973 7493

برچسب های آلبوم شب پنجم تا دهم محرم الحرام 1395