شب پنجم تا دهم محرم الحرام 1395

توضیحات آلبوم:

حسینیه انصار الحسین (ع) تهران - اختصاصی

بازم بوی محرم بوی گریه و ماتم (واحد جدید) 15.9 601 1060
علی الحسین سلامک (واحد جدید عربی) 22.2 412 562
رزق اشک و آهم دادی (واحد جدید) 27.4 317 433
ای ساقی لشکرم عباس آب آورم (واحد جدید عربی - فارسی) 8.4 507 664
مهتار شوفک تتدماعک (واحد جدید عربی) 23.6 263 408
من رفع ها رایه (واحد جدید عربی) 8.3 267 286
وبکلل مجهودک (واحد جدید عربی) 2.5 248 265
بیا مادر ببین خونین شد (واحد جدید عربی - فارسی) 3.08 329 402
فرحتک سارت رضی (واحد جدید عربی) 23.7 248 310
آه واویلا علی شباب الخیم (واحد جدید عربی) 11.2 253 319
باد وقتی که بر آن حلقه گیسو افتاد (واحد جدید) 3.2 229 233
یا بنی روحیتی (واحد جدید عربی) 5.4 287 254
انعم و اکرم یابن تستی (واحد جدید عربی) 19.5 254 218
موذن حرم علی اکبر (واحد جدید) 9.6 340 302
امشبی راه شه دین در حرمش (دو دمه) 3.1 181 324
اللهم عجل لولیلک الفرج (واحد فارسی) 6.2 311 362
اجرح قلبک (واحد جدید عربی) 15.7 319 308
یا مهلا الوداع (واحد جدید عربی) 13.3 279 333
غنچه پرپر من علی اصغر من (واحد جدید) 21.3 445 819
مجموع 6090 7862

برچسب های آلبوم شب پنجم تا دهم محرم الحرام 1395